#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Zemědělci historicky nebývale zlevňují

17. ledna 2024
Potravináři zlevňují také, avšak obchody zatím ceny drží prakticky bez zlevnění. Umožňuje jim to vysoká koncentrace trhu a slabá konkurence.

Ceny, za které svým odběratelům zemědělci prodávají produkci, jak rostlinnou, tak živočišnou, klesaly loni v prosinci meziročně o zcela mimořádných 19 procent. Jedná se o nejvýraznější meziroční zlevnění zemědělské produkce minimálně od roku 2010, a pravděpodobně v celé historii ČR od roku 1993.

Potravináři pak zlevňovali rovněž, i když méně výrazně. Potravinářské výrobky, včetně souvisejících služeb a prací, zlevňovaly v prosinci meziročně o 4,1 procenta.

Výše citované pohyby se týkají cen, za něž zemědělci a potravináři dodávají svoji produkci do obchodní sítě. Jenže potraviny v obchodech v prosinci meziročně sice zlevňovaly, ale jen o 0,3 procenta, tedy prakticky neznatelně. Ceny v obchodech tudíž v podstatě stagnují, zatímco zemědělci o celou pětinu zlevňují.

Nutno však říci, že se loni v prosinci jednalo o vůbec první, byť nepatrné, meziroční zlevnění potravin v obchodech od června 2021. Všechna tato data vycházejí z údajů Českého statistického úřadu.

Je patrné, že i přes první zlevnění od června 2021 existuje na straně obchodníků stále prostor ke zlevnění, zejména vzhledem k historicky ojedinělému zlevnění zemědělců. V uplynulých měsících totiž obchodníci své ceny snižovali pomaleji, než tak činili zemědělci a potravináři. Přitom podobnému cenovému vývoji v oblasti energií nebo obecně vstupů a vyšším nákladům na pracovní sílu a různé služby čelí celá ekonomika: tedy jak zemědělci, tak potravináři, tak obchodníci.

Trh obchodníků a je však více koncentrovaný než trh potravinářů, a hlavně než trh zemědělců, pročež jsou na trhu potravinářů ceny nejvíce strnulé a nejméně pružně tak reagují na aktuální změny skutečné nabídky a poptávky. To obchodníkům vytváří relativně největší prostor ke svévolnému navyšování si vlastních marží, alespoň tedy na přechodnou dobu, a současně k úpravám marží a cen dle momentálních potřeb, například marketingově motivovaných.

Svědky těchto úprav jsme ostatně i nyní začátkem roku, kdy obchodníci reagují na tlak veřejnosti a médií například nastavováním cen s přesností na jednotky haléřů, aby tak demonstrovali své zlevňování. Zda však bude trvalé a odpovídající poklesu cen zemědělců a potravinářů, to ukáží teprve následující měsíce.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře