#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Nizozemci i Francouzi právě uzavřeli obří obchody s Katarem

19. října 2023
Ten jim bude dodávat plyn 27 let. Katar je přitom stěžejním sponzorem teroristů z Hamásu; může přitom ovlivňovat postoj EU k Palestině i Izraeli.

Nizozemsko si právě zajistilo plyn z Kataru na 27 let dopředu. Společnost Shell jej pro Nizozemsko bude nakupovat od státního podniku Qatar Energy od roku 2026, a to v objemu až 3,5 milionu tun zkapalněného plynu ročně. Nizozemci tak budou katarský plyn – tedy fosilní palivo – odebírat ještě i po roce 2050, k němuž se přitom země EU zavázaly splnit ambiciózní unijní zelené cíle, a především dosáhnout uhlíkové neutrality.

Stejné parametry má i obchod podniku Qatar Energy s francouzskou společností TotalEnergies z minulého týdne. I Francouzům tak bude emirát dodávat plyn v objemu až 3,5 milionu tun ročně po dobu dlouhých 27 let.

Oba obchody představují vůbec největší kontrakty Kataru na dodávku plynu evropským odběratelům. Klíčové ekonomiky EU se tím zároveň uvazují být po dobu takřka 30 let energeticky výrazně závislé na režimu, který představuje klíčového financiéra terorismu arabského světa. Katar je totiž například stěžejním sponzorem teroristů z Hamásu.

Obří plynové obchody Nizozemců a Francouzů s Katarem pomáhají vysvětlit, proč v současném střetu právě Hamásu a Izraele je podpora EU Izraeli evidentně jen vlažná a nucená a proč EU zjevně straní Palestině.

Nizozemci si přitom koncem minulého měsíce zavřeli své vlastní ložisko plynu. Groningenské ložisko zemního plynu bylo největší v Evropě, patřilo k největším na světě. Plyn se tam těžil od roku 1963. Důvodem zavření jsou jednak stížnosti obyvatel v blízkosti ložiska na otřesy způsobené těžbou, jednak zelená agenda EU.

Zelená agenda a snaha odstřihnout se od dodávek ruských energií tedy ženou země EU právě třeba do náruče Kataru. Německo už loni uzavřelo s Katarem kontrakt na dodávku plynu po dobu patnácti let, a to v objemu až dvou milionů tun ročně, počínaje rokem 2026.

Katar však v německé ekonomice zapustil kořeny hlouběji. Vlastní jedenáctiprocentní podíl v automobilce Volkswagen, matce české Škody Auto, dále pak spoluvlastní i největší německou banku Deutsche Bank nebo další automobilku Porsche. Katarské aerolinie dlouhá léta sponzorovaly fotbalový velkoklub Bayern Mnichov.

Katarské peníze a suroviny tedy nepochybně mají v EU značný vliv, což jistě ovlivňuje – byť třeba neformálně – také postoj a preference unijních obchodních a politických kruhů ke střetu Hamásu a obecněji Palestiny s Izraelem. A preference Kataru ve střetu Palestiny a Izraele je zřetelně ve prospěch prvně jmenované.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře