#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Zrušit placenou dovolenou a prázdniny? Ne!

10. července 2010

Dovolenou, tu rozhodně nemá cenu rušit. Je to perfektní, nenahraditelná zkušenost. Psychologické výzkumy dokládají, že vyhoření, únava z práce a stres se vracejí už během několika dnů až týdnů na úrovně z doby před dovolenou. Ochudit lid o týdny placeného volna by tedy znamenalo připravit jej o cennou zkušenost. O vydání mnohdy nemalé sumy peněz za pár dní volna, během nichž může v klidu rozvažovat, zda se vyhoření a stres vrátí den, dva či až tři po návratu. Dovolená zkrátka člověka připravuje na nejhorší: zoceluje jej.

Potřebujeme také zocelená manželství. I v rodinných vztazích je dovolená testem, jak často dávají na vědomí psychologové a manželští poradci. Zatímco během roku se vzájemná obviňování, tenze a výpady daří většině manželských párů držet pod pokličkou, teprve na dovolené – tehdy, když mají pár dní na to, aby mysleli jeden na druhého, konečně ne na práci – se oddělí zrno od plev a chatrná manželství ztroskotají. Slabí a chatrní ať padnou!

Dovolená navíc příhodně zostřuje konkurenční boj. V rámci firmy, ovšem. Třeba banky. Stačí pomyslet na dva bankéře, kteří mají svoji skupinku VIP klientů, z jejichž bankovních transakcí pobírají slušná „fíčka“. Není příhodnější doby pro přebrání klientů kolegovi, než když je dotyčný právě na dovolené. Ten, i když je zrovna obírán o klienty (a budoucí „fíčka“), v dalekém ráji jen tak nelelkuje – nervy se třesou, že mu kolega právě přebírá klienty. A ovšem, nemýlí se. Ale to nervové vypětí, které si přitom prožije – dohromady s nutností předstírat manželskou pohodu a před dětmi zase, jak je nad věcí – jej zocelí. Zocelenost se mu bude hodit za pár měsíců, až zase bude na dovolené kolega, a on bude moci dále zefektivňovat konkurenční boj o VIP klienty. A zacelovat tak své rány, totiž manka.

Dovolená je prostě svěží vynález. Nerušme ji! Utužuje lid, utužuje manželství, utužuje konkurenci. Je tak vlastně s podivem, že jde o vynález s nádechem sociálního demokratismu a odborářství.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře