#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Žena a stádo

4. prosince 2008

Kdo a kdy odstartoval světovou finanční krizi? To lze říci docela přesně. Meredith Whitneyová, analytička Oppenheimer Securities, která 31. října 2007 šokovala finanční trhy s předpovědí, že Citigroup bude nucena snížit dividendu. V ten den se hypoteční krize proměnila v krizi finanční – kvůli pár slovům Whitneyové se z trhů za jediný den vypařilo 369 miliard dolarů.

Whitneyová šokovala proto, že její předpověď byla zcela v rozporu s obecně převládajícím názorem, který sice měl hypoteční krizi za jistý problém, ne však takový, aby největší bankovní skupina světa musela škrtat dividendy. Škrtla je v lednu. Nyní musí Citi sanovat americká vláda.

„Obecně převládající názor“ může být vskutku nebezpečný, pakliže je chybný. Pak jsou totiž i dopady té chyby obecné, a tudíž o to bolavější. A tak se lze dívat na jednu z klíčových příčin finanční krize. Je to krize stádového myšlení managementu bank a jiných finančních ústavu, říkají badatelky Katja Rostová a Margit Osterlohová z Curyšské univerzity v právě vydané studii.

Autorky upozorňují, že v letech před vypuknutím krize významně stoupla jednolitost managementů. Mají tím na mysli, že v řídících funkcích se ocitaly více a více téměř totožní lidé (co se týče vzdělání, předchozí kariéry,…) – jev je platný obecně, ve finanční sféře však ještě o něco znatelnější. Dokládají to daty za 151 společností upsaných na švýcarské burze.

Ze statistiky plyne paradoxní závěr. Lidé s tituly MBA (jimiž se autor blogu již zabýval), se vzděláním z oblasti financí či ekonomie – tedy typické osazenstvo managementů bank – se ukázali být citelně horšími v předvídání krize než lidé vzdělaní v disciplínách s bankovnictvím zcela nesouvisejícími, jako jsou humanitní obory nebo přírodní vědy v užším smyslu slova.

Proč právě experti selhali? Badatelky upozorňují, že experti jsou dobří v řešení typických situací, přičemž přehnaně důvěřují existujícímu vědeckému poznání a mají sklony ke značné iluzi kontroly. Jelikož krize tohoto kalibru je opravdu netypická, experti – bankéři – pohořeli (spolehli se na vědecké poznání – modely rizika -, eventuálně podlehli iluzi, že i když bude nejhůře, situaci uřídí). Oči jim otevřela Whitneyová. To ostatně asi není náhoda. Ženy, říká řečená studie, mají ke stádovosti menší předpoklady.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře