#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Zeman a provizoria

30. října 2013

Na schválení rozpočtu bude mít sněmovna pár dní

Prezidenti Havel a Klaus mají svoji amnestii. Tu, již Zeman, jak se zařekl, když přebíral žezlo po Klausovi, nikdy nevyhlásí. V dějinném ohlédnutí ale může být spojován s jiným politickospolečenským fenoménem kontroverzního rázu, s rozpočtovým provizoriem. Česko si prošlo prvními dvěma za jeho premiérování, v letech 1999 a 2000, a nyní, když je na Hradě, ho dost možná čeká třetí.
Nová sněmovna totiž zasedne poprvé na sklonku listopadu, tudíž budemít jen málo přes měsíc, aby schválila rozpočet připravený Rusnokovou vládou. Klíčové slovo budou mít ČSSD a ANO. Záleží na tom, jakým způsobem budou chtít demonstrovat svůj rozchod s předchozími vládními garniturami spíše. Pokud navozením dojmu důsledného plnění volebního programu, provizorium je jistotou, jelikož příslušné rozpočtové úpravy si vyžádají svůj čas. Pokud však vycítí, a to platí hlavně pro ANO, že se lze od „politiků starého druhu“ odstřihnout i jinak, a sice uměním konsenzu, věru konstruktivním jednáním, jež zabrání nepříjemnému, byť nijak katastrofickému provizoriu (které ohrožuje třeba čerpání prostředků z eurofondů), mohou hbitě, s výhradami, leč přece přijmout Rusnokův rozpočet.

Vyšlo v Lidových novinách.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře