#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Vysoký růst mezd láká do Prahy další a další pracovníky

5. prosince 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda rostla ve třetím letošním čtvrtletí v souladu s očekáváním trhu reálně meziročně o čtyři procenta. Její tempo tak sice oproti druhému čtvrtletí mírně zvolnilo, stále však zůstává velice solidní.

Průměrná nominální mzda se zvýšila výrazněji, o 6,9 procenta, než nominální mzda mediánová. Letos tedy nedochází tak jako po převážnou část loňského roku k tomu, že by růst mediánové mzdy převyšoval růst mzdy průměrné. Z tohoto titulu tedy nedochází tak jako loni k přivírání příjmových nůžek v české společnosti.

Ani z geografického hlediska se příjmové nůžky ve třetím čtvrtletí příliš nepřivíraly. I ve třetím čtvrtletí totiž byla průměrná mzda nejvyšší v Praze, činila 41 720 korun, avšak v metropoli současně průměrná mzda rostla ze všech krajů meziročně nejpomaleji, o necelých šest procent. Celorepublikově přitom průměrná mzda rostla o necelých sedm procent. To je však dáno vyšším základem, ze kterého mzda v metropoli roste. V absolutním vyjádření totiž průměrná mzda v Praze vzrostla o 2308 korun, což je z celorepublikového hlediska nadprůměrný údaj. Z absolutního pohledu dostali nejméně přidáno pracovníci na Karlovarsku, meziročně o 1965 korun více, takže Karlovarský kraj zůstal navzdory svižnému, sedmiprocentnímu meziročnímu růstu průměrné mzdy jediným krajem ČR s průměrnou mzdou nižší než 30 tisíc korun.

Citelný růst mezd láká do Prahy další pracovníky, takže tam došlo ze všech krajů ČR k nejvýraznějšímu přírůstku evidenčního počtu zaměstnanců. S výjimkou Prahy a Královéhradeckého kraje v ostatních částech země docházelo ve třetím čtvrtletí naopak k úbytku evidenčního počtu zaměstnanců. Nejvýraznější byl tento úbytek v Karlovarském kraji, i kvůli zmíněným nejnižším mzdám v ČR.

Za celý letošní rok reálná mzda v ČR vzroste v rozsahu mírně převyšujícím čtyři procenta. Právě svižný růst reálných mezd – tedy kupní síly obyvatelstva – i ve třetím čtvrtletí poháněl domácí spotřebu a udržoval silnou dynamiku maloobchodních tržeb. Domácí spotřeba byla klíčovým tahounem celé ekonomiky. Růst mezd podporovala ve třetím kvartále nadále napjatá situace na trhu práce, který vykazoval nejnižší míru nezaměstnanosti od druhé poloviny 90. let a rovněž nejnižší míru nezaměstnanosti v rámci zemí EU i OECD. Růst mezd navíc podporuje letošní nárůst minimální mzdy, a tedy i mezd zaručených, a letošní plošné přidávání státním zaměstnancům.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře