#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Vepřové už do Vánoc příliš nepodraží. Navzdory africkému moru prasat

30. října 2018

Ve třetím čtvrtletí se v ČR nadále hluboce propadaly ceny jatečných prasat. Podobně jako ve druhém čtvrtletí byly meziročně nižší o takřka pětinu, konkrétně 19,7 procenta. Dochází přitom také k podstatnému snížení dovozu selat i živých prasat a zvyšování jejich vývozu. Ve třetím kvartále se objem dovozu selat snížil o zhruba dvanáct procent, zatímco vývoz stoupl o 71 procent.

Vývoz jatečných prasat, která vůbec nedovážíme, vzrostla o bezmála čtvrtinu. Česká republika tedy v souhrnu čelí spíše tlakům na pokles cen vepřového masa a navíc disponuje „rezervami“ potenciálně využitelnými při zesílení tlaků na růst cen vepřového. Existují tak silné faktory, které jsou s to tlumit případný nepříznivý dopad nákazy afrického moru do spotřebitelských cen vepřového. Průměrná cena kilogramu vepřové pečeně s kostí – který aktuálně stojí 115,80 koruny – by ve výhledu měla navzdory nákaze setrvat i ve zbytku roku pod úrovní 120 korun, drobný nárůst cen ke konci letošního roku ovšem vyloučit nelze.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře