#Lukáš Kovanda, Ph. D.

V konkursu Sberbank CZ se hraje o čas

26. srpna 2022
Do 12. prosince by měly být prodány její úvěry, včetně hypoték, a do té doby bude klesat šance, že klienti padlé banky dostanou všechny své peníze zpět.

Pražský městský soud dnes prohlásil konkurz na Sberbank CZ. Je to důležitá zpráva samozřejmě i pro ty klienty této padlé banky, kteří si u ní sjednali hypotéku. Nejpozději v listopadu by likvidátorka a nyní insolvenční správkyně Jiřina Lužová měla dát dohromady novou nabídku úvěrového portfolia banky. Hypotéky klientů Sberbank CZ by tak byly opět nabídnuty k prodeji jiné bance.

V rámci konkurzu nyní dojde k rozprodeji majetku Sberbank CZ, z jehož výtěžku budou uspokojovány pohledávky věřitelů, tedy jejích klientů. Mezi velké klienty Sberbank CZ patřil třeba Kraj Vysočina, jemuž v bance zůstalo 2,4 miliardy korun.

Konkurz je výsledkem insolvenčního řízení, které Pražský městský soud zahájil koncem července. Žádost a zahájení insolvence podala sama Sberbank CZ, resp. její zmíněná likvidátorka. Stalo se tak proto, že se nepodařilo prodat aktiva Sberbank CZ. Likvidátorka je nabídla jiným bankám, ale jejich nabídnutá kupní cena nebyla dostatečná, aby výtěžek pokryl pohledávky věřitelů, anebo se zájemci o koupi banky stáhli. Důvodem stažení může být i to, že v započatém insolvenčním řízení mohou aktiva Sberbank CZ nakoupit výhodněji.

Důvodem je i časový tlak. Sberbank CZ musí mít své úvěrové portfolio zpeněženo do 12. prosince 2022. Po tomto datu z důvodu sankcí USA na ruskou Sberbank hrozí, že Sberbank CZ nebude mít přístup do svého hlavního bankovního systému. Sankce obsahují výjimku, ale její platnost končí právě 12. prosince. Úvěrové portfolio banky – nejedná se jen o hypotéky, ale třeba také podnikové úvěry a další podobné produkty – představuje zdaleka nejhodnotnější část majetku Sberbank CZ. Má účetní hodnotu přes 51 miliard korun, zatímco nominální hodnota majetku padlé banky je 61,6 miliardy korun.

Hypotéky lze jiné bance prodat v zásadě dvěma způsoby. Buďto v rámci „balíku“, kdy by se prodávala celá padlá banka, nebo samostatně, kdy by kupující banka získala právě pouze část majetku Sberbank CZ, třeba jenom její úvěrové portfolio, nebo dokonce pouze její hypoteční portfolia. Lužová stále preferuje variantu prodeje Sberbank CZ vcelku.

Klienti, kteří si u padlé Sberbank CZ sjednali hypotéku, ji splácí nadále standardně, dle smlouvy. Nic se pro ně nemění. Hypotéku by však měli splácet jen po dobu smluvně dohodnuté fixace úrokové sazby.

Závazky padlé banky koncem července přesahovaly její majetek o více než 600 milionů korun. Pokud by se tedy podařilo v konkurzu prodat majetek za jeho nominální hodnotu, až 99 procent pohledávek věřitelů banky – jejích klientů – by mohlo být uspokojeno.

S blížícím se zmíněným „deadlinem“ 12. prosince ovšem bude stoupat tlak na to, aby například zpeněžení úvěrového portfolia proběhlo za nižší než účetní hodnotu uvedených více než 51 miliard korun. To by pak ovšem znamenalo, že klienti Sberbank CZ v souhrnu získají zpět citelně méně než 99 procent svých pohledávek.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře