#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Takřka 80 procent všech dovolených, na které se Češi vydají, uskuteční autem. Letecká dovolená je v ČR stále poměrně vzácná

28. června 2019

Česko je národ motoristů. Autem Češi rádi vyrážejí nejen do práce, ale i na dovolenou. Zhruba na osmdesát procent všech dovolených, které Češi uskuteční, cestují právě za volantem „čtyřkolého miláčka“.  To je jeden z nejvyšších podílů v Evropské unii, vyšší mají dle dostupné statistiky Eurostatu už jenom Slovinci (tam se autem cestuje hned na 85 procent dovolených). Například v Lucembursku nebo Irsku se autem uskuteční naopak jen méně než padesát procent dovolených.

Zato letadlem se Češi na dovolenou stále moc nevydávají. Letecky uskuteční jen šest procent dovolených. Nutno však říci, že statistika Eurostatu zohledňuje jak dovolené zahraniční, tak vnitrostátní. Je zřejmé, že pro vnitrostátní dovolené, ani pro některé dovolené v sousedních zemích není vždy letadlo nejpraktičtějším způsobem přepravy.

Nejvíc naopak letadlo k cestování na dovolenou využívají v EU Malťané, Kypřané, Irové a Lucemburčani. Nepřekvapí, že právě „ostrovní národy“ letecky cestují na dovolenou tak intenzivně – ve zhruba 40 až 60 procentech případů. V případě Lucemburska hraje roli zase značná kupní síla tamního obyvatelstva, která jim umožňuje značně utrácet právě za dovolené – a ty letecké bývají dražší. Naopak relativně slabá kupní síla je důvodem, proč se letecky na dovolenou vydává kromě Čechů také nízký podíl Rumunů (jen tři procenta dovolených uskutečňují letecky), Bulharů (pět procent), Chorvatů a Slovinců.

Vlak je coby prostředek pro cestování na dovolenou nejoblíbenější ve Francii a Německu, a to zejména kvůli kvalitní železniční síti těchto zemí a jejich geografické poloze a rozloze, které užití vlaků nahrávají. Vodní přepravu využívají k cestování na dovolenou opět nejčastěji „ostrovní“ Malťané a také Řekové, kteří po vodě cestují na dovolenou na nesčetné ostrovy k zemi náležející. Obyvatelé relativně chudších zemí EU pak cestují na dovolenou častěji také autobusem. Takřka pětina dovolených se autobusem uskuteční v Rumunsku a Chorvatsku, následuje Bulharsko a Estonsko.

Pokud už se rozhodnou pro dovolenou, pak tu zahraniční volí kvůli malé rozloze vlastního státu hned 98 procent Lucemburčanů. To je nejvyšší příslušný podíl v EU. Do zahraničí také cestuje na dovolenou vysoký podíl Belgičanů (80 procent z nich, zatímco 20 procent volí dovolenou ve své domovině), Malťanů a Slovinců. Ve vlasti se uskutečňuje 94 procent dovolených Rumunů. Důvodem je opět jejich poměrně nízká kupní síla, která jim brání v intenzivnějším pořizování zpravidla nákladnější dovolené v zahraničí. Ve vlasti také při dovolené rádi zůstávají Španělé, Portugalci, Řekové, Francouzi a Bulhaři.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře