#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Stavebnictví klesá, postrádá pracovníky, byty proto zdraží

7. června 2021
Stát přitom stále platí řadu pracovníků, kteří nepracují naplno.

Stavební produkce ČR byla sice v dubnu nadále meziročně nižší, stejně jako v předchozích třinácti měsících v řadě, ale dubnový pokles byl ještě celkem mírný, o necelá čtyři procenta. V případě stavebnictví přitom nelze příliš hovořit o zkreslujícím statistickém efektu ponížené základny meziročního srovnání, jelikož ve stavebnictví se kvůli značné setrvačnosti celého odvětví pandemická krize loni projevila se znatelným zpožděním za dalšími odvětvími, včetně průmyslu. Naopak v dubnu stavební produkci příliš nenahrávalo počasí, které bylo poměrně chladné, s relativně častými srážkami.

Nadále zůstává ochromené zejména pozemní stavitelství. V něm se projevuje zmíněná setrvačnost, zrcadlící se v přetrvávající nejistotě stavebních firem a developerů ohledně dalšího vývoje pandemie a síle poptávky po jejím skončení. V inženýrském stavitelství se výrazněji projevuje loni deklarovaná snaha vlády „proinvestovat se z krize“, neboť podstatnou část jeho výkonu zajišťují veřejné rozpočty.

Stavebnictví jako celek ovšem stále naráží na zoufalý nedostatek vhodné pracovní síly, zejména agenturních pracovníků z Ukrajiny, Balkánu a dalšího zahraničí. Ti odešli loni v souvislosti s propuknutím pandemie a zatím se nevrací. Paradoxně tak přetrvává situace, kdy český stát platí v rámci programů typu Antivirus lidi, kteří nepracují naplno, zatímco právě ve stavebnictví, kde by naplno pracovat mohli – a stát by tak nemusel za jejich mzdu utratit ani korunu –, se pracovní síly nedostává.

Stavební produkce bude letos dále zmírňovat svůj propad, resp. postupně zvyšovat svůj výkon.  Za celý letošní rok tak stavebnictví pokles pouze o přijatelné jedno procento.

Problematický je zejména nedostatečný výkon pozemního stavitelství. Ten způsobuje pandemický nedostatek investic a zahraničních pracovních, přičemž povede k úbytku v počtu dokončených bytů. Ten loni podle dnes zveřejněné zprávy ČSÚ meziročně klesl o 5,5 procenta na 31 412 nových bytů. To je v kontextu uplynulého desetiletí stále znatelně nadprůměrný výsledek, avšak pandemie zřetelně zvrátila trend růstu počtu dokončených bytů. Kvůli setrvačnosti a popsaným problémům, jimž čelí pozemní stavitelství, je třeba v dalších letech počítat s tlakem na ještě citelnější pokles počtu dokončených bytů. Tento vývoj v nadcházejících letech přispěje k zesílení tlaku na růst cen nemovitostí a bydlení obecně.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře