#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Stát dá na školní potřeby prvňáků letos 500 korun místo dvoustovky, „pastelkovné“ vyjde na desítky milionů

20. srpna 2021
Výdaje rodičů prvňáků budou letos rekordní, přes 6300 korun.

Blíží se začátek nového školního roku, takže rodiče školáků si musí vyčlenit nemalé finanční prostředky. Zejména pak rodiče, jejichž prvorozené dítě jde do první třídy základní školy. Příslušné finanční náklady na takového žáka letos v průměru přesáhnou 6300 korun, a budou tak nejvyšší v historii. Záleží ovšem pochopitelně na kvalitě pořizovaných věcí. Mnozí rodiče netuší, že jim s vypravením potomka do školy může finančně pomoci stát, a to až částkou maximálně odpovídající desetinásobku životního minima jednotlivce, které letos činí 3860 korun. Na potřeby školáka může tedy stát vyčlenit až 38 600 korun (viz zde, bod 3c).

Dobrou zprávou je to, že navzdory rapidní inflaci, která letos dosáhne až čtyř procent, se náklady na školáka zvyšují meziročně jen zhruba o 1,6 procenta.

Paušální poplatek, za který školy nakupují pro žáky třeba pracovní sešity do prvouky nebo sešity na psaní, dosáhne podobně jako loni v průměru částky jednoho tisíce korun. Školní aktovka vyjde zhruba na dva tisíce. Školní penál stojí aktuálně v průměru zhruba 290 korun. Vybavení penálu vyjde na dvě stovky. Dále je třeba připočíst obaly na učebnice a sešity, za stovku. Přezůvky, boty do družiny a sportovní obuv do tělocvičny vyjde v souhrnu 1050 korun. Obědy stojí měsíčně zhruba 750 korun, družina 150 korun. Cena školního výletu se pohybuje od pětistovky výše (školní výlety ale pravděpodobně nebudou kvůli protipandemickým opatřením alespoň v prvních měsících školního roku povoleny). Je třeba připočíst také výdaje na peněženku či krabici na svačinu nebo láhev na vodu, dohromady za tři stovky. Celkem to představuje zhruba 6340 korun (viz tabulka níže). To je pro řadu rodičů pořádný zásah do rodinného rozpočtu.

Rodiče ovšem mnohdy netuší, že mohou stát požádat o jednorázovou finanční pomoc s výdaji na školáka.

A nejedená se o navýšenou částku takzvaného pastelkovného, které ministerstvo školství v roce 2012 zrušilo a vyplácí nyní pouze jeho základní částku. Ta se od září po patnácti letech zvyšuje z 200 na 500 korun na žáka (viz na webové stránce ministerstva školství Vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění účinném od 1. 9. 2021).  Tyto peníze, celkem 33 milionů korun, přicházejí na nákup pomůcek školám, vládním politikům před volbami pomohou získat hlasy rodičů dítek školou povinných. Své vlastní „pastelkovné“ vyplácí ale také řada měst a obcí ze svých rozpočtů. Například Hodonín bude letos vyplácet dva a půl tisíce koruny na žáka (zde).  

Jednorázová finanční pomoc s výdaji na školáka představuje podporu ze strany Úřadu práce. Pokrývá výdaje na školní pomůcky, zájmové kroužky, obědy ve školní jídelně, ale třeba i výdaje na školní výlety nebo školy v přírodě.

Ti z rodičů, kteří se prokazatelně nacházejí v tíživé sociální situaci, mohou o tuto pomoc požádat Úřad práce v místě trvalého pobytu. Rodiče mohou z těchto peněz hradit výdaje za učebnice či učební pomůcky, školní aktovku, výdaje na školu v přírodě nebo školní družinu, ale i mimoškolní aktivity jako zájmové kroužky, ale i případné výdaje spjaté s dojížděním do školy. Za kalendářní rok stát může poskytnout zmíněnou sumu až 38 600 korun.

Výdaje na prvňáka, srpen – září, 2021
Školní aktovka

2 000,00 Kč

Pracovní sešity do prvouky, sešity na psaní atd. (paušál)

1 000,00 Kč

Školní obuv – přezůvky, „cvičky“,…

1 050,00 Kč

Obědy (měsíčně)

750,00 Kč

Penál

290,00 Kč

Věci do penálu

200,00 Kč

Obaly

100,00 Kč

Družina (měsíčně)

150,00 Kč

Školní výlet

500,00 Kč

Další (krabice na svačinu, peněženka,…)

300,00 Kč

Celkem: 6340 Kč
Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře