#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Proč jsou tlusté dívky povolnější k rizikovému sexu

29. července 2010

Pěstěné štíhlé dívky sportovního vzhledu se nezřídka – dozvědí-li se to – podiví nad tím, jak se mohl ten či onen muž (v nejhorším případě jejich milý) spustit s tou… s tou ženou třeskutě barokních tvarů, tak vzdálenou anorektickým ideálům dívčího „cosmosvěta“. Nová studie tří ekonomek z USA, jež právě vyšla pod hlavičkou amerického Národního úřadu pro ekonomický výzkum, poskytuje vědeckou odpověď.

Badatelky rozlišují dva druhy „trhů“ – trh s „vážnými“ partnery a trh se sexuálními partnery. Lidé na těchto pomyslných trzích hledají pokud možno co nejatraktivnější partnery, neboť sex i randění s takovými jedinci přivodí nejintenzivnější pocit uspokojení (slovy ekonomů: nejvíce zvýší užitek). Důležitá je ovšem zároveň společenská reputace: čím atraktivnější partner po boku, tím více obdivných, uznání plných, ba možná i závistivých pohledů a dojmů všech okolo. Právě reputace je to, co oba trhy odlišuje: na trhu „vážných“ partnerů hraje mnohem důležitější roli než na trhu se sexuálními partnery. Do ložnic zkrátka zdaleka tolik pohledů „těch okolo“ nemíří, tudíž se v tomto případě nemusí příliš brát na zřetel reputační důsledek, jejž spuštění se s tím či oním partnerem bude mít.

Obézní dívky (alespoň na Západě) dobře vědí (třeba prostřednictvím četby „cosmočasopisů“), že na trhu s „vážnými“ partnery jsou znevýhodněny – studie udává, že s každým nárůstem BMI indexu neboli ukazatele míry nadváhy o jediný bod klesá jejich šance na vážný vztah o šest procent. Nabízejí se tak spíše na trhu se sexuálními partnery.
Je známo, že hrozby plynoucí z rizikového sexu (akt bez použití kondomu, anální styk) jsou větší pro ženy než pro muže, neboť dámy (a hlavně dívky) jsou například náchylnější k nákaze pohlavně přenosnou chorobou. A zde právě větří „díru na trhu“ obézní dívky – co postrádají na fyzické přitažlivosti, to kompenzují svolností k rizikovému sexu; bývá to jejich jediná šance mít sexuální styk s atraktivním mužem. Muži nezřídka kývnou – díra na trhu je holt díra na trhu. A štíhlé dívky se diví…

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře