#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Překvapení: lednová inflace

9. února 2024
Lednová inflace v Česku nejspíše byla nižší než na Slovensku, v Rakousku, v Polsku i Maďarsku, a možná dokonce i než v Německu.

Jaká byla lednová inflace? Oficiální číslo se dozvíme ve čtvrtek příští týden. Jde bezesporu o jedno z nejdůležitějších makroekonomických čísel letošního roku.

Trh i Česká národní banka shodně prognózují, že by měla být v tolerančním pásmu cílování inflace, což by stalo poprvé od června 2021. Střední hodnota expertních odhadů činí 3 %, což je horní mez tolerančního pásma. A zároveň je přesně taková i prognóza ČNB. Jednotlivé expertní odhady analytiků z trhu, jak je zachycuje agentura Bloomberg, jsou v pásmu od 2,4 do 3,8 %, s průměrem těsně pod úrovní 3 % (viz graf níže).

Pokud bude inflace v Česku tříprocentní, bude nižší než na Slovensku (předběžný údaj Eurostatu je 4,3 %, odhad trhu pro inflaci dle slovenských statistiků je v průměru 4,1 %), v Rakousku (Eurostat má rovněž 4,3 %), v Polsku (odhad trhu je 4,2 %) i než v Maďarsku (tam již lednová inflace byla – dnes – zveřejněna, činí 3,8 %).

V Německu je lednová inflace podle tamních statistiků – rovněž dle dnešních čísel – 2,9 % a podle odhadu Eurostatu 3,1 %.

Nelze tedy rozhodně vyloučit, že inflace bude v Česku za leden v mezinárodním srovnání nižší než ve všech uvedených, okolních zemích.

V celé eurozóně byla lednová inflace 2,8 %, jak plyne z předběžných údajů Eurostatu. Inflace v Česku by tak mohla být plně srovnatelná s inflací v celé eurozóně.

To vše se tedy týká meziroční inflace. Meziměsíčně lednová inflace v Česku činila podle střední hodnoty expertních odhadů 2 %. Jednotlivé odhady meziměsíční inflace se pohybují v pásmu od 1,6 do 2,9 % (viz graf níže).

To tedy znamená, že celoroční průměrná inflace v Česku by letos měla činit 2,5 %. Lednová inflace, kvůli přecenění počátku roku, totiž jako loni i letos z velké míry určí celoroční míru inflace.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře