#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Praha si včera schválila rozpočet na příští rok se schodkem přes 20 miliard. Hospodařit ale nakonec bude přebytkově

14. prosince 2019

Zadluženost hlavního města Prahy soustavně klesá prakticky po celé probíhající desetiletí. V roce 2011 činila zadluženost – konkrétně podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům – 12,01 procenta. Od té doby však prakticky setrvale klesá, takže loni zmíněný podíl činil 5,75 procenta. Klíčovým důvodem tohoto příznivého stavu je skutečnost hlavní město Prahy už od roku 2012 soustavně hospodaří přebytkově. Nejvyšších přebytků dosáhla Praha v probíhajícím desetiletí v letech 2015 a 2016, kdy vykázaly hodnotu přesahující dvanáct miliard korun. Ke konci letošního září vykazovala Praha přebytek takřka 12,7 miliardy korun. Pokud by takový výsledek vykázala za celý letošek, byl by to nejvyšší přebytek Prahy v tomto desetiletí. Po celé desetiletí jsou přitom rozpočty Prahy schvalovány jako schodkové. Od roku 2012 je tak vždy vykázán přebytek. Nejinak je tomu i letos. Pro příští rok byl totiž včera schválen rozpočet s příjmy necelých 61 miliardy korun a výdaji v objemu takřka 82 miliard. Lze předpokládat, že rozpočet nakonec skončí v přebytku, tak jako každoročně po celé končící desetiletí.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře