#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Polovina Čechů, zhruba 4,5 milionu lidí, nemá dostatečné úspory

15. ledna 2022
Během rekordní inflace letošního roku mohou velmi trpět, hrozí růst kriminality.

Celá polovina Čechů nemá dostatečné finanční úspory. Pokud by totiž přišli o svůj hlavní zdroj příjmu, vystačili by s úsporami pouze tři měsíce a méně. Což je nedostačující.

Například hledání nového zaměstnání může zabrat i tři čtvrtě roku, a to i v současných podmínkách poměrně nízké míry nezaměstnanosti. Volná místa v nabídce jsou totiž často relativně neatraktivní, navíc se nehodí pro každého. Koho propustí v 50 letech z kancelářské práce, těžko půjde na stavbu přidávat cihly.

Lidé by měli mít úspory, jež jim po přičtení podpory v nezaměstnanosti pokryjí výdaje na 12 měsíců, aniž by se výrazněji zhoršila jejich životní úroveň.

Polovina dospělé populace v ČR odpovídá zhruba 4,5 milionu lidí – všichni tito tedy v citovaném průzkumu agentury Ipsos Mori pro Provident Fiancial uvedli, že de facto nemají dostatečné úspory. Jde o nebezpečně vysoký počet.

Podstatnou část z nich ovšem tvoří důchodci. Ti se nemusí obávat, že o svůj hlavní zdroj příjmu přijdou. Pro drtivou většinu ze nich jsou totiž tímto příjmem státem pravidelně vyplácené starobní penze.

Ač důchodci tedy zpravidla nečelí riziku ztráty zaměstnání, jsou vystaveni obecné inflaci. Ta letos může nabýt „generační“ povahy, a být tak nejvýraznější od 90. let – celoročně až sedmiprocentní, v lednu více než desetiprocentní. Lze předpokládat pokračující citelný růst cen bydlení a energií, ale také dramaticky navýšený vzestup cen potravin. Potraviny loni zdražily jen o necelé procento, takže letos toto slabé zdražení budou „dohánět“.

Důchodci, ale i další sociální zranitelné skupiny obyvatelstva, například nízkopříjmoví manuální pracovníci nebo matky samoživitelky, tak mohou doplatit na nízké úspory nejen v případě ztráty zaměstnání, ale právě i v případě vysoké inflace. A to zejména inflace, které se nelze „vyhnout“, jako je inflace cen bydlení, energií nebo potravin.

Zatímco loni se inflace týkala často věcí, které si lze „odpustit“ a jejichž nákup ostatně důchodce ani samoživitelky příliš nezajímá, jako jsou auta nebo stavební materiály, letos budou daleko výrazněji zdražovat nezbytnosti typu základních potravin nebo bydlení. Podle včera zveřejněných údajů Eurostatu zdražující nemovitosti v ČR nejrychleji v celé EU, což se promítne do znatelného zdražení právě bydlení, i nájmů.

Nedostatečné úspory milionů lidí v ČR tak mohou statisícům z nich přivodit vážnou finanční tíseň, jež se promítá do zhoršení zdraví, psychických problémů, alkoholismu, ba i vzestupu kriminality a dalších sociálně krajně nežádoucích jevů.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře