#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Negramotný Američan? Toho nevymodeluješ

9. února 2009

Finanční inženýři – čili „kvanti“ (anglicky „quants“) – by si měli sypat kvanta popelu na hlavu. To oni za zdmi investičních bank vymýšleli matematické modely, jež měly vést k výnosům takřka bez rizika, leč které – v souhře s mnoha jinými skutečnostmi – dovedly svět do finanční krize a recese.

Kvanti však měli mocnou oporu. „Ekonomický establishment,“ říká známý investor Jeremy Grantham, „upevňoval po desetiletí víru v racionální jednání lidí, které je vždy klíčem k efektivním trhům.“ Páteří ekonomického establishmentu jsou respektovaní profesoři hospodářské vědy. I ti by si mohli nasypat trochu popelu. Vymýšleli totiž teorie, jichž se kvanti drželi budujíce ony zkázonosné modely. „Ekonomický establishment – v touze po matematickém řádu a eleganci modelů – odhlédl takových věcí, jako je nekalé či iracionální jednání,“ míní Grantham.

Většina lidí hledí na svět svýma očima i tehdy, kouká-li za jiné. Toho se dopustili i finanční inženýři: navrhli ty modely tak, jako by na každé straně transakce seděl vždy nejméně jaderný fyzik či sám kvant – vždy chladně kalkulující počtářské mašiny, jež mají nějakým nedopatřením lidskou tvář, a které nikdy nepodléhají nezměrnému optimismu, blbé náladě či třeba stádovosti.

Z pohledu kvanta je totiž ještě jakž takž možné vymodelovat chování výtečně informovaného racionálního jedince, jenž celkem bez chyby kalkuluje budoucí výnosy a náklady vlastního rozhodnutí, avšak zhola nemožné je vtěsnat do rovnic skutečnou člověčinu – konání například takového Američana, jenž nikdy nechodil do školy a jemuž na dveře zaklepe makléř s nabídkou snově se tvářící hypotéky. A takových případů byla přehršel.

Ale přeci, blýská se snad na časy, a i kvantům dochází, že je třeba cosi změnit. Profesoři Emanuel Derman a Paul Wilmott, respektované veličiny světa financí, vetkli svůj „popel na hlavě“ do Manifestu finančního inženýra. Citujme z jeho třetího odstavce:

„Finanční teoretici vyvinuli značnou snahu napodobit styl a eleganci fyziky, a to proto aby objevili své vlastní zákony. Ale trhy jsou tvořeny lidmi, kteří jsou ovlivněni událostmi, pocity ohledně těchto událostí a předpoklady o pocitech ostatních. Pravdou je, že svět financí nezná žádné fundamentální zákony.“

Popelu na hlavy už netřeba, stačí si vzít manifest k srdci.

Update: Fyzikův protiúder.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře