#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Mladí Češi jsou na sociálních sítí nejvíce v celé EU

30. června 2019

Najít mladého Čecha, který by nebyl na sociálních sítích, je dnes takřka nemožné. Hned 97 procent obyvatel ČR ve věku 16 až 24 let je aktivní na Facebooku, Twitteru, Instagramu či jiné sociální síti. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Eurostat u příležitosti Světového dne sociálních médií, který připadá právě na dnes (30. 6.).

Aktivitou na sociální síti se přitom rozumí zejména vytvoření uživatelského profilu a umísťování zpráv, fotografií, apod.

S mladými Čechy se v jejich oblibě sociálních sítí mohou v EU srovnávat pouze Dánové a Chorvati. Poměrně málo jsou mezi mladými sociální sítě v EU rozšířeny ve Francii a Itálii. V těchto zemích je na sociálních sítích aktivní jen 77, resp. 79 procent mladé populace ve věku 16 až 24 let. Průměr za celou EU je pak v příslušném ukazateli 88 procent.

Nepřekvapí naopak, že starší lidé v EU využívají sociální sítě o poznání méně. Jen necelá pětina, přesněji 19 procent, populace EU je na sociálních sítích aktivní. Třeba v Bulharsku je to jenom osm procent. Najít Bulhara důchodového věku, který by byl na sociální sítí, je tak podobně obtížné jako najít mladého Čecha, který na ní není.

Napříč generacemi, ve věkové skupině od 16 do 74 let, v EU využívalo v roce 2018 sociální sítě 56 procent populace. To je markantní nárůst oproti 38procentnímu podílu v roce 2011, kdy se se sběrem příslušných data začalo. Celkově, tedy opět napříč generacemi, jsou sociální sítě využívány v rámci EU nejvíce v Dánsku a Belgii, nejméně pak v již zmíněných Francii a Itálii.

Míra aktivity na sociálních sítích je dána více faktory. Roli hraje přístup k internetu nebo chytrým mobilním telefonům, který je například v Itálii v rámci EU poměrně nízký. Do výsledků ale promlouvají také kulturně-historické faktory, které se promítají třeba do obav ze ztráty soukromí či anonymity. Důležitá je i gramotnost ve využívání moderních informačních a komunikačních technologií, která je obecně vyšší u mladších lidí.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře