#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Máme dost tlačenek a obálek! Povolejte nové dráby

22. dubna 2009

Kapitalismus vítězí nad socialismem. Ale často jen v modelech ekonomů a myslích lidu bohatých zemí (USA, západní Evropa, Japonsko). Naopak, v zemích chudších (nejen africké země, ale i státy východní Evropy či Jižní a Střední Ameriky) panuje značná nedůvěra ohledně možností volného trhu. To je zajímavé, jelikož právě lidé v těchto zemích mohou skrze kapitalismus dosáhnout mnohem vyššího přírůstku bohatství a osobního blahobytu.

Ekonomové Rafael Di Tella (Harvardova universita) a Robert MacCulloch (Imperial College London) argumentují v nové studii s názvem „Proč kapitalismus neproniká do chudých zemí“, že kapitalismus je více populární v bohatých než v chudších zemích a že – a to dokladují i empiricky – příčina odporu k silám trhu tkví v korupci.

Samozřejmě, ekonomové obecně spojují korupci spíše s přebujelou byrokracií. Mají za to, že čím více úředníků, nutných razítek a povolení, tím více tlačenek a obálek. Di Tella a MacCulloch ale prezentují i opačnou příčinnost. Pocit nespravedlnosti, že kdosi snížil váš (očekávaný) blahobyt jen tím, že dal obálku se správným obsahem do správných rukou, ústí ve vztek, jenž však vede k požadavku ještě tužší regulace. Bujení korupce se tak dříve či později odrazí ve volebním výsledku: více lidí dá svůj hlas levicovým stranám. Příčinnost tedy běží v obou stranách, korupce ústí v regulaci a regulace zase v korupci.

Pocit bezmoci z korupce zvyšuje poptávku po regulacích, po prostředí, které bude méně přát byznysu. Lidé zamýšlí volbou regulací (či třeba vyšších daní) trestat firmy a podnikatele, jež si s korupcí spojují, ačkoliv ve skutečnosti posilují moc úředníků a tedy i vytvářejí ještě více korupční prostředí (tedy i prostředí mnohem méně nakloněné ekonomickému růstu).

Bohužel, výsledkem přirozené touhy po spravedlnosti je ještě větší nespravedlnost.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře