#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Levice prohrála, nezchudneme

31. května 2010

Volby dopadly z ekonomického hlediska výtečně. Splní-li úspěšné strany sliby, boj s krizí bude účinný a všichni zbohatneme. Úředníci a nemakačenkové ať se ale neradují.

Prohráli všichni lidé, kteří nemají nadprůměrné příjmy, nechal se v horkém volebním odpoledni slyšet šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik. Výsledek všelidového hlasování lze vidět ale ještě jinak: prohrály ty strany, jež se nezřekly úmyslu vydat se řeckou stopou a stát dále zadlužit. Ty veřejnost ztrestala. Došlo jí, že při plnění Paroubkových či Filipových slibů by za pár let prohrálo celé Česko, nejen ti bohatší. Všichni by zchudli.
Črtat konkrétní podobu koalice bylo těsně po zveřejnění výsledků ještě předčasné, ovšem už v té chvíli bylo zřejmé, že Česku nebude vládnout koalice levicových stran. Co lze čekat v hospodářské sféře?
Ač socialisté co do absolutního počtu získaných hlasů ve volbách zvítězili, opravdovými vítězi jsou partaje, jež brojí proti dalšímu zadlužování; ODS, TOP 09 a Věci veřejné, tedy možná „koalice rozpočtové odpovědnosti“, jak ji označuje Petr Nečas, lídr první z nich. Vyhlídka středopravé vlády (ale i o mnoho méně pravděpodobná možnost vlády nových parlamentních stran a ČSSD) trhy spíše uklidní. Byly už mírně nervózní z možné oranžovorudé koalice; ta by nejen oslabila korunu, ale možná by vedla ratingové agentury ke snížení hodnocení českého dluhu, tedy k prodražení financování státního zadlužení, což by mělo neblahé až osudové následky.
Vládní hospodářská politika bude tedy v nejbližších letech spíše pravicová. Téměř jistě nedojde ke zvyšování daní, jež jako řešení krize spatřovali socialisté. Naopak, v dlouhodobém horizontu, tak po dvou letech, se možná dočkáme i snížení daní, respektive „snížení daní přímých ve prospěch nepřímých“, jak praví program Věcí veřejných. VV i TOP 09 mají v mnoha ohledech ekonomický program více pravicový, více protržní než sama ODS. Zatímco ODS například slibuje vyrovnaný rozpočet během sedmi let, VV jej chce už do roku 2014. TOP 09 pak otevřeně přiznává, že změny v hospodářské oblasti „nebudou populární“, a její ekonomický program je „nejtvrdší“ nezbytná je podle ní reforma penzí a sociálních dávek, zrušení porodného a pohřebného, navýšení spoluúčasti pacientů či zavedení školného na vysokých školách.
Pokud však strany nesáhnou ke zvýšení daní, musejí rozpočet vyrovnat pouze snížením státních výdajů. Zde je hitem cifra deset: zatímco VV by rády viděly plošné snížení počtu úředníků o deset procent, TOP 09 horuje pro desetiprocentní snížení objemu mezd vyplácených ze státního rozpočtu. Tuzemští byrokrati tedy nemají přílišný důvod být volebním výsledkem nadšeni, což je pro ekonomiku jedině dobře.
Naopak střízlivě se mohou radovat občané Horního Jiřetína nebo Černic, tedy severočeských obcí potenciálně ohrožených prolomením limitů těžby hnědého uhlí. Ani jedna ze stran pravděpodobné středopravé koalice je – na rozdíl třeba od socialistů či zemanovců – nepodporuje. S odchodem Strany zelených ze sněmovny se naopak zmírní postoj vlády k jádru. Lze čekat, a programy to napovídají, že „koalice rozpočtové odpovědnosti“ zaujme i odpovědný postoj k jaderné energetice, tudíž k její podpoře jak to vystihuje program TOP 09, jenž hlásá, že „po mnoho dalších desetiletí se neobejdeme bez výroby elektřiny z jádra, jež je ekologicky šetrným zdrojem“.
Sečteno a podtrženo, zdá se, že ve volbách vyhráli lidé se zdravým rozumem -odpůrci levicového zadlužování i neudržitelných a zelených politik (jež v důsledku také stát jen neúměrně zadlužují). Česko si v této ekonomicky obtížné době nemohlo přát nic lepšího.

Vyšlo v Týdnu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře