#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Křetínský kupuje Le Monde, aby podpořil svoji expanzi v evropské energetice

25. října 2018

Daniel Křetínský svojí akvizicí 49procentního podílu v holdingu, jehož prostřednictvím spoluovládá list Le Monde, částečně dále diverzifikuje své majetkové portfolio. Zejména však upevňuje svoji pozici na evropském energetickém trhu.

Francouzský list Le Monde je zvučný a respektovaný titul, známý nejen v Evropě, ale celosvětově. Navíc Francie patří k jádru i hybateli evropské poválečné integrace. Právě na samém konci války list Le Monde vznikl, a to na popud samotného Charlese de Gaulla, pozdějšího francouzského prezidenta. Le Monde je tedy svým způsobem symbolem evropského poválečného rozvoje. Jeho spoluvlastnictví bude Křetínskému po celé Evropě otevírat dveře v rámci jeho politických i obchodních styků.

Energetický a průmyslový holding, který Křetínský většinově ovládá, je už dnes aktivní i v několika západoevropských zemích, v Německu, Itálii či Velké Británii. V těchto – a nejen v těchto – zemích spoluvlastnictví listu kalibru typu Le Monde zvyšuje celkovou společenskou prestiž a současně vliv v politických i obchodních kruzích. Na přízni těchto kruhů je přitom Křetínského byznys a jeho další evropská expanze v oblasti energetiky významně závislá. Už jen proto, že energetický sektor, v němž se pohybuje zejména, je vysoce závislý na regulatorních aspektech a politických rozhodnutích.

Daniel Křetínský ve svém podnikání „jede na tygrovi“, ale zatím mu to vychází. Jeho agresivní expanzi opřené o enormní dluh nahrává současné prostředí historicky stále prakticky nejnižších úrokových sazeb. Mezi lety 2016 a 2017 přitom dále vzrostla závislost Energetického a průmyslového holdingu na cizích zdrojích financování. Zatímco v roce 2016 činil podíl celkového vlastního kapitálu společnosti na jejím celkovém majetku 25,84 procenta, loni to bylo pouze 20,94 procenta.  Křetínského rozrůstající se impérium je tedy tak trochu také dítkem léta trvající politiky levných peněz, kterou realizují centrální banky. V neformální rovině dnes už na mezinárodní úrovni Křetínskému při jednání s bankami a dalšími věřiteli, například dluhopisovými investory, zjevně pomáhá i umně budované osobní PR, opřené částečně právě i o vlastní mediální síť, kterou nyní významně rozšiřuje.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře