#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Kolik stojí dítě?

1. června 2020

Náklady na výchovu a výživu dítěte (do 18 let věku) v současnosti dle kvalifikovaného odhadu činí zhruba 1,6 milionu korun (podrobnější rozpis v závislosti na věku dítěte – viz níže). Řadu párů takto vysoké náklady odradí od plození více dětí, případně jejich početí odkládají do vyššího věku, kdy jsou sice zpravidla bohatší, ovšem rostou zdravotní rizika těhotenství a riziko neplodnosti. Jiné páry si dítě pořídí, ale pak jsou výší výdajů nepříjemně zaskočeni. Zjišťují, že nákladnost dítěte podcenily. Více než polovina maminek, přesněji 55 procent, uvedla v aktuálním šetření agentury STEM/MARK, že finanční náročnost rodičovství předčila jejich očekávání. Třetina žen si podle stejného průzkumu není schopna před narozením potomka tvořit finanční rezervy, protože jim nezbývají peníze.

Náklady na dítě do 3 let:

·        pleny 1 200 Kč/měsíc

·        kosmetika, drogerie 350 Kč/měsíc

·        potraviny 1 100 Kč/měsíc

·        oblečení, hračky 550 Kč/měsíc

·        lékař, léky 130 Kč/měsíc

Náklady na dítě 3-5 let:

·        školka 1 300 Kč/měsíc

·        potraviny 2 200 Kč/měsíc

·        oblečení, obuv 1 100 Kč/měsíc

·        kultura, hračky 450 Kč/měsíc

·        lékař, léky 130 Kč/měsíc

·        drogerie 250 Kč/měsíc

·        zájmové kroužky 600 Kč/měsíc

Náklady na dítě 6-10 let:

·        potraviny 2 700 Kč/měsíc

·        oblečení, obuv 1 100 Kč/měsíc

·        kultura, dovolené 1200 Kč/měsíc

·        lékař, léky 150 Kč/měsíc

·        drogerie 250 Kč/měsíc

·        zájmové kroužky 600 Kč/měsíc

·        vybavení do školy 350 Kč/měsíc

Náklady na dítě 10-15 let:

·        ubytování 3500 Kč/měsíc

·        potraviny 2 700 Kč/měsíc

·        oblečení, obuv 2 400 Kč/měsíc

·        kultura, dovolené 1100 Kč/měsíc

·        lékař, léky 150 Kč/měsíc

·        drogerie 220 Kč/měsíc

·        zájmové kroužky 800 Kč/měsíc

Náklady na dítě 15-26 let:

·        ubytování 4500 Kč/měsíc

·        potraviny 3200 Kč/měsíc

·        oblečení, obuv 2 200 Kč/měsíc

·        kultura, zábava 1100 Kč/měsíc

·        dovolené 1600 Kč/měsíc

·        školní pomůcky 1100 Kč/měsíc

·        lékař, léky 550 Kč/měsíc

·        drogerie 300 Kč/měsíc

·        zájmové kroužky 500 Kč/měsíc

Skutečnost, že dítě není levnou záležitostí, podporují i údaje o tom, na kolik ekonomiku vyjde zavření škol, jak nastalo i letos v ČR v důsledku šíření koronavirové nákazy. Část žáků od 11. března do školy stále nachodí.

Náklady spojené s uzavřením škol jsou poměrně vysoké, plyne z mezinárodních studií na toto téma. V USA je ztráta čtyřtýdenního zavření škol z důvodu chřipkové pandemie odhadována na 0,1 až 0,3 procenta hrubého domácího produktu. Podobně je tomu v Británii, kde čtyřtýdenní uzavření škol vyjde na 0,1 až na 0,4 procenta HDP.

Klíčovým nákladem zavření škol je výrazně zvýšené absentérství rodičů, kteří musí zůstávat s dětmi doma nebo alespoň omezit své pracovní nasazení právě proto, aby se mohli dětem věnovat a suplovat alespoň částečně roli učitelů. Zvláště závažný je tento problém v případě těch rodičů, kteří jsou zdravotnickými pracovníky, třeba lékaři či sestrami. V době, kdy jsou na pracovišti obzvláště potřeba, se musí věnovat dětem. Autoři zmíněné americké studie předpokládají, že nutnost starat se o dítě zabere v každé domácnosti s dítětem průměrně 2,5 dne pracovní doby každý týden. To je tedy doba, která by jinak byl využita na plnění pracovních povinností, avšak takto není.

V Česko republice lze na základě výše uvedených studií odhadnout náklad zavření škol na 0,1 až 0,25 procenta HDP. To proto, že tuzemská ekonomika je strukturálně odlišná od výše dvou jmenovaných, například je demograficky starší. Mediánový věk je v ČR vyšší než v Británii a zejména než v USA. Roli také hraje podíl státních a soukromých škol či způsob jejich financování. Přidávají se navíc specifické faktory. Česká vláda například v době koronavirové krize zavedla pro rodiče možnost využít kvůli zavření škol ošetřovného. Vyplácení tohoto ošetřovného pochopitelně pro veřejnou kasu představuje dodatečný náklad. Na druhou stranu veřejná kasa může ušetřit za provoz škol či školních jídelen apod.

Čtyřtýdenní uzavření škol v ČR připraví českou ekonomiku zejména z důvodu absentérství rodičů v základním scénáři zhruba o deset miliard korun, veřejnou kasu pak o zhruba 3,6 až čtyři miliardy korun. Dvanáctitýdenní zavření škol ale ekonomiku může připravit v krajním scénáři o zhruba 42 miliard korun a veřejnou kasu o zhruba patnáct miliard korun. Školy v ČR se otevírají postupně, část z nich (např. druhé stupně základních škol) se teprve ještě otevřou, a to omezeně, ale v zásadě lze říci, že doba opravdu plošného zavření škol z důvodu šíření koronaviru představovala 10 až 12 týdnů.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře