#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Jak český matematik vydělal obrovské peníze. V Americe

18. listopadu 2010

Vzděláním je matematik, přesto (či právě proto?) proslul spíše v oblasti ekonomie. Jméno tuzemského rodáka Oldřicha Vašíčka je totiž pojmem ve světě matematických financí. Angličtina má lidi jeho typu za „kvanty“ (více o nich v tomto textu), což je zkrácenina pojmu kvantitativní analytik; za zdmi bank a jiných finančních institucí propočítávají – kvantifikují – všemožné investice, všemožné cenné papíry. Vašíček je proslulý pro svůj „Vasicek model“ a má v branži pověst „kvanta“ ze staré školy. Což vůbec nemusí být nelichotivá nálepka – zvláště nyní po krizi. „Způsob, jímž pracují ratingové agentury, se mi nikdy moc nelíbil,“ říká aurovi blogu badatel, kromě jiného i strýc herečky Nikol Štíbrové (Pojišťovna štěstí), jemuž by blížící sedmdesátku hádal málokdo.

Úkolem ratingových agentur (více o nich v tomto článku) je ohodnocovat rizikovost cenných papírů. Právě v tom ale osudově selhaly v letech před finanční krizí, kdy i zcela prašivým papírům přisuzovaly zářné známky. Nyní se odvolávají na to, že hodnocení byla vždy jen subjektivním názorem té které agentury a že tedy v zemi, jako jsou Spojené státy, známé svobodou slova, nemohou být za tyto názory nijak popotahovány, byť by třeba i investoři, kteří se jimi řídili, prodělali kalhoty.

Právě subjektivita v hodnocení agentur se nezamlouvá Vašíčkovi. Dvacet let po své emigraci do USA (kde spolupracoval třeba i s nobelistou Myronem Scholesem – viz rozhovor autora blogu), v roce 1989, založil se dvěma partnery firmu KMV. „Dali jsme si za úkol vyvinout a uvést do praxe objektivní způsob hodnocení,“ říká. Velmi zjednodušeně, KMV hodnotila cenné papíry nikoli na základě posouzení několika „kvantů“, ale vycházela z toho, co si myslí trh. Protože názor celého trhu, všech jeho aktérů, jenž se zrcadlí v cenách, které se na něm ustavují, je tím nejobjektivnějším měřítkem, míní Vašíček.

Sladké probuzení z amerického snu nastalo počátkem roku 2002, kdy Vašíček a spol. prodali KMV za 210 milionů dolarů. Poněkud paradoxní je, že firmu „udali“ velké ratingové agentuře Moody’s, jež právě zosobňuje všechny neduhy spjaté se subjektivním hodnocením a která i dle Vašíčka patří mezi klíčové viníky finanční krize. „Odmítli jsme tehdy dvě nabídky, měli velký zájem. Tu třetí jsme nakonec odmítnout nemohli,“vysvětluje. Poté, co se KMV ocitla pod křídly Moody’s, najela na subjektivní způsob hodnocení. Finanční krize však o několik let později ukázala, že přijmout by se měla asi spíše „Vašíčkova objektivní metoda“.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře