#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Hospodaření skupiny PPF neblaze zasáhl koronavirus, jde ale jen o přechodný útlum její výkonnosti

3. listopadu 2020

Hospodaření skupiny PPF neblaze zasáhla letošní kronovairová krize. Přesto, že skupina PPF je značně geograficky diverzifikovaná, citelnému dopadu krize neunikla, neboť rozsah zejména první vlny krize byl prakticky celosvětový.

Jen částečně pak skupině PPF pomohla její oborová diverzifikace. Bezmála polovinu byznysu skupiny totiž představují finanční služby, které globálně patří mezi poměrně těžce zasažené sektory. Telekomunikace nebo biotechnologie, což jsou sektory krizí méně zasažené, ba z krize takřka profitující, jsou v byznysu PPF zastoupeny dohromady stále méně než finanční služby. Takže dopad krize sice tlumily, ale jen částečně.

Nemovitostní část PPF, která tvoří asi desetinu byznysu skupiny, byla zasažena nepříznivě též. V jejím rámci totiž skupina ovládá například i obchodní centra, která musela kvůli šíření koronaviru zůstat zavřená.

Finanční byznys PPF se značně opírá o výkon asijských ekonomik v čele s Čínou, Indií nebo Kazachstánem, což jsou ale rovněž země koronavirovou krizí převážně poměrně znatelně zasažené, zejména pak první vlnou pandemie. Karanténní uzavírky v jednotlivých zemích, stejně jako už předpandemické zpomalení čínské ekonomiky, snížily poptávku po spotřebitelských úvěrech Home Creditu, klíčové společnosti ze skupiny PPF.

Skupina PPF také letos v prvním pololetí zastavila některé své již zahájené projekty, například rozjezd „německé Air Bank“ nebo expanzi Zonky do Španělska. I náklady spjaté se zastavením těchto projektů se v hospodaření skupiny projevily nepříznivě.

Z dlouhodobého hlediska však nelze letošní pololetní výsledek hospodaření skupiny PPF přeceňovat. Pravděpodobně se jedná jen o přechodný útlum, který bude více než kompenzován v nejbližších letech.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře