#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Helmy kontra ledviny

17. srpna 2009

Helma – v Česku zákonná povinnost pro motocyklistu a už rok i pro cyklistu mladšího osmnácti let. Politici ji hájí: ulevuje prý společnosti od zbytečného břímě v podobě ztracené produktivity (plynoucí z vyšších měr těžce zraněných a mrtvých při dopravních nehodách), vyšších nákladů pojištění či státem financovaných programů podpory invalidů-exmotocyklistů. I v takových USA tak již jen dva ze států – Texas a Florida – odolávají a přilbu zákonně nevyžadují, má-li ovšem daný motocyklista sjednané osobní úrazové pojištění.

Právě statistická čísla ze států, jako je Texas či Florida, však ukazují, že mohou-li si motocyklisté (relativně) svobodně vybrat, zda přilbu ano, či ne, přibližně čtyřicet procent z nich si vybere druhou možnost – navzdory (právě kvůli?) rapidně zvýšené nebezpečnosti. Zvýšená bezpečnost prostě může značit snížený adrenalin a tedy i slabší požitek z jízdy.

Jízda bez helmy však potenciálně nemá jen své společenské náklady, nýbrž i přínosy. Trio ekonomů z Michigan State University v červnové studii Donorcycles: Do Motorcycle Helmet Laws Reduce Organ Donations? uzavírá, že povinnost nosit helmu při jízdě na motocyklu snižuje počet dárců orgánů – a to až skoro o deset procent – vzešlých právě z dopravních nehod. Přesněji, každá smrt, které je zabráněno existencí povinnosti nosit helmu, snižuje počet dárců orgánů o 0,124.

Takové závěry vedou k úvaze, zda náhodou pro společnost jako celek není kýženější (a svým způsobem spravedlivější) spíše zrušení povinné helmy: pak by orgány těch, co si za svoje úmrtí zpravidla mohou sami (nedodržováním předpisů, příliš nebezpečnou jízdou, svobodným rozhodnutím nepoužít helmu) – a co si tedy vlastní smrt svým způsobem svobodně zvolili -, mohly zachraňovat životy těm, jejichž fatální potíže má v mnohem více případech na svědomí nevyzpytatelný „osud“.

Nikoli, odpovídají autoři studie. Uvádějí sice odhad, že každá smrt motocyklisty bez helmy by zabránila nebo oddálila skon 0,33 jedince ze seznamu čekajících na vhodného dárce orgánu. Dodávají ovšem rovněž, že více než osmdesát procent dárců orgánů zemře z důvodů, které absolutně nesouvisejí s dopravními nehodami a že zrušení povinné helmy po celých USA by tak počet darovaných orgánů ročně zvýšilo pouze o necelé jedno procento.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře