#Lukáš Kovanda, Ph. D.

D. McCloskeyová – ekonomka, jejíž změnu pohlaví kolegové přijali lépe než vlastní rodina

7. listopadu 2014

Deirdre McCloskeyová, která se narodila jako Donald McCloskey, podstoupila v roce 1995, v 53 letech, sérii operací vedoucích ke změně pohlaví. V té době už měla dvě děti a kariéru úspěšného historika ekonomie na Illinoiské univerzitě v Chicagu. Proměnu paradoxně přijala mnohem snáze akademická obec, než její vlastní rodina.

Poslechněte si, co Lukáš Kovanda říká o Deirdre McCloskeyové

Akademická dráha Deirdre McCloskeyové je spjata s působením na Illinoiské univerzitě v Chicagu, kde je profesorkou ekonomie, historie, komunikace a angličtiny.

Hlavními tématy jejích prací jsou původ moderní civilizace, význam statistických dat ve vědě, význam argumentace a rétoriky a historie kapitalismu, zejména ve Velké Británii. Napsala více než 14 knih a bezpočet odborných textů. Některými také výrazně přispěla do debaty o tom, proč si lidé nechávají změnit pohlaví.

Její knihu, popisující přechod  — formou chirurgických zákroků i společensky — z mužské do ženské osoby, označil list New York Times za jednu z nejvýznamnějších knih roku 1999 (Crossing: A Memoir).

O její práci a osobním životě hovořil ve Studiu Zet  hlavní ekonom finanční skupiny Roklen, zároveň působící na Vysoké škole ekonomické v Praze, Lukáš Kovanda.

McCloskeyová ve svém výzkumu vyzdvihuje roli argumentace a přesvědčivého vystupování. Proč?

Podle ní, a je to v oblasti ekonomie docela paradoxní závěr, je ekonomie jedno velké rétorické cvičení. Vychází z toho, co jsme pozorovali třeba při finanční krizi: Ekonomové v podstatě nejsou schopni se shodnout na základních ekonomických jevech.

Dodnes nepanuje jasná shoda o tom, odkud se finanční krize vzala, jak jí přesně řešit a tak dále. McCloskeyová říká, že kdyby byli všichni zajedno, měli všechno přesně vypočítáno, tak není argumentace nebo rétorika vůbec důležitá. Právě proto, že ekonomie není fyzika a nelze v ní jednoznačně dokázat ten či onen jev, vstupuje do hry do velké míry přesvědčivost. To, do jaké míry dokážu obhájit vlastní názor.  Mnohdy je velmi těžké, ne-li nemožné, dopátrat se pravdy a proto je mnohem důležitější to, jak si svůj názor umím obhájit, i když nemusí být ani pravdivý.

Jak její změnu pohlaví přijalo její nejbližší okolí?

Blízcí příbuzní Deridre McCloskeyovou zavrhli, její dvě děti se s ní přestaly úplně bavit. Její sestra Laura dokonce měla tendence označit ji za nesvéprávnou, protože kdyby se podařilo udělat z McCloskeyové blázna, tak by neplatil ani podpis, kterým stvrdila, že chce změnit své pohlaví. Byla by ale hospitalizována v blázinci.

Dokonce to zašlo tak daleko, že  během přednášky, kterou akademická obec uspořádala právě na počest Deridre McCloskeyové, vtrhli do sálu policisté a McCloskeyovou zatkli na základě udání její sestry a jejího tehdejšího partnera. Naštěstí byla už druhý den propuštěna, nicméně to ukazuje to, že blízké okolí její proměnu opravdu nepřijalo snadno.

Kolegové to na druhou stranu přijali velmi dobře a McCloskeyová to vysvětluje tak, že ekonomům je vlastní určitá ideologie svobody a že to přijali jako její svobodné rozhodnutí, ke kterému měla důvody. Zatímco ji příbuzní zavrhli, profesní okolí ji přijalo velmi dobře.

Odvysíláno na rádiu Zet.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře