#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Co radí mistr světa v obchodování na burze

4. srpna 2011

„Nezajímá mě, co bude v řádu let, zajímá mě, co je teď přímo přede mnou,“ říká Larry Williams, světová hvězda burzovního obchodování, kterou autor sloupku nedávno zpovídal. „Jsem trader, ne ekonom,“ dodává. Oba výroky se dají dobře vztáhnout k letité burziánské debatě, zda je výnosnější takzvaná fundamentální, nebo naopak technická analýza.

Ti z burziánů, kteří holdují fundamentální analýze, nahlížejí do finančních výkazů a snaží se na jejich základě určit autentickou hodnotu firmy. Shledají-li poté, že akcie takové firmy se na burze obchodují levněji, než by odpovídalo autentické hodnotě, koupí je. Zpravidla jsou přitom připraveni na to, že je budou muset držet dlouhodobě – než i zbytek burziánů rozpozná, že firma je podhodnocená a svými nákupy srovná cenu akcií s její autentickou hodnotou. Burziáni, kteří vycházejí z fundamentální hodnoty, jsou tedy skutečnými investory – s dlouhodobým horizontem (v řádu let).

Stoupenci technické analýzy nenahlížejí do finančních výkazů té které firmy, nýbrž hledí na grafy zaznamenávající pohyb ceny jejích akcií. Mají totiž za to, že fundamentální údaje typu čtvrtletního zisku či vlastního jmění již jsou dávno započítány v ceně akcie, a nemá smysl podle nich obchodovat. Hledí proto na grafy, aby posoudili momentální stav a náladu na burze a obchodovali podle nich. Burziáni, kteří se řídí technickou analýzou, jsou tedy obchodníky čili tradery – jejich horizont je spíše krátkodobý (v řádu týdnů, dnů, či dokonce minut).

Williamsovy výroky jej na první pohled pasují na jasného tradera, nikoli dlouhodobého investora typu Warrena Buffetta. Jenže na otázku, zda upřednostňuje fundamentální, či technickou analýzu, odpovídá, že je pro kombinaci obou přístupů. Sám sebe vystihuje coby podmíněného tradera. Vychází totiž z podmínek, jež poskytují fundamentální ukazatele – a teprve poté užívá technické analýzy. „Dlouhodobě jasně převažují fundamenty a dobré fundamenty se jistě dočkají svého zhodnocení, budete-li aktivum držet dostatečně dlouho,“ vysvětluje. „Jakmile se na základě fundamentů rozhodnete  aktivum prodat či koupit, měla by ke slovu přijít technická analýza, skrze níž lze daný obchod nejlépe načasovat.“

Tyto rady se zřejmě vyplatí poslouchat. Williams je totiž dvojnásobným mistrem světa právě v tradingu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře