#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Český obchod se zahraničím je v rekordním přebytku. Zejména díky vývozu aut, jenž ale zeslábne

8. dubna 2024

Česko letos v únoru vykázalo historicky rekordní přebytek zahraničního obchodu, takřka 35 miliard korun. Takový výsledek citelně překonal všechna expertní očekávání.

Dařilo se zejména vývozu aut, kde přebytek činil bezmála devět miliard korun. V případě elektrických zařízení, další významné položky exportu, přebytek přesáhl sedm miliard korun.

Zakázky se v autoprůmyslu nahromadily coby důsledek zpřetrhaných mezinárodních dodavatelsko-odběratelských řetězců, které byly narušeny už od doby pandemie. Efekt nahromaděných a dokončovaných zakázek bude ale letos tedy postupně dále slábnout, takže autoprůmysl bude mít i slabší sílu vytahovat celkovou průmyslovou výrobu takto výrazně, ba rekordně do černých čísel.

I tak by ale přebytek za celý letošní rok měla činit 140 miliard korun a jeho poměrně vysoká úroveň zásadně přispěje ke zpevnění koruny zpět pod úroveň 25 korun za euro ještě v letošním roce.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře