#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Česko z hlediska udržení zaměstnanosti zvládlo první vlnu koronavirové pandemie nejlépe v celé EU

9. října 2020
Vyplývá to z nových čísel Eurostatu.

Český trh práce zvládl úder první vlny koronavirové pandemie nejlépe v celé Evropské unii. Z podstatné části to lze brát také jaké důkaz úspěšnosti opatření tuzemské vlády na podporu zaměstnanosti, jako je například program Antivirus.

Z nových údajů Eurostatu vyplývá, že v ČR ve druhém letošním čtvrtletí, kdy ekonomický úder koronaviru kulminoval, přešlo ze stavu zaměstnané osoby do stavu osoby nezaměstnané celkem 38 tisíc lidí. To odpovídá 0,6 procenta celkového počtu zaměstnaných osob. Je to zároveň nejnižší takový podíl v celé EU (viz graf níže). Druhý nejnižší podíl vykazují shodně Polsko a Belgie, kde od dubna do června přešlo ze stavu osoby zaměstnané do stavu osoby nezaměstnané celkem 0,9 procenta celkového počtu zaměstnaných osob. Nejhůře koronavirová krize zasáhla ve druhém čtvrtletí trh práce ve Španělsku, kde přešlo ze stavu osoby zaměstnané do stavu osoby nezaměstnané celkem 4,1 procenta celkového počtu zaměstnaných lidí.

Česko, resp. jeho trh práce, koronavirový úder ustálo nejlépe ze všech zemí EU už v letošním prvním čtvrtletí. Je ovšem pravda, že od ledna do března se ještě důsledky šíření koronavirové nákazy projevovaly na trhu práce u nás i jinde v EU pouze poměrně omezeně, neboť koronavirová krize ve většině zemí EU naplno propukla až v březnu.

Letos v prvním čtvrtletí činil uvedený podíl v ČR 0,5 procenta celkového počtu zaměstnaných osob. Na druhé pozici v pomyslném žebříčku odolnosti trhu práce se v rámci celé EU i v prvním čtvrtletí umístilo Polsko, kde uvedený podíl činil 0,6 procenta.

Za letošní první a druhé čtvrtletí tedy Česko vykazuje suverénně nejlepší výsledek, neboť průměrná hodnota daného podílu činí 0,55 procenta. V případě druhého Polska je to 0,75 procenta.

Pozoruhodná je odolnost českého trhu práce ovšem hlavně za období druhého letošního čtvrtletí. Během tohoto kvartálu totiž v rámci EU přešel ze stavu osoby zaměstnané do stavu osoby nezaměstnané dosud rekordní počet lidí (Eurostat danou statistiku vede od druhého čtvrtletí 2010). Od dubna do června totiž do stavu osoby nezaměstnané přešly v celé EU 3,1 milionu zaměstnaných lidí, což odpovídá hned dvěma procentům celkového počtu zaměstnaných osob.

Český trh práce pochopitelně těžil i z toho, že před úderem koronaviru vykazoval poměrně dlouho nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU a zároveň v historii ČR nejvyšší počet volných pracovních míst. To vytvořilo „polštář“, který zásadně pomohl koronavirový úder utlumit.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře