#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Česko má nejvyšší podíl vkladů v domácí měně z „nových“ zemí EU, které neplatí eurem

29. července 2020
Plyne z aktuální každoroční zprávy Evropské centrální banky.

Podíl bankovních vkladů domácností a firem v ČR v koruně činil loni 91,2 procenta. Jedná se o nejvyšší podíl vkladů v domácností mezi „novými“ zeměmi EU, které nejsou členy eurozóny. Druhý nejvyšší podíl mezi těmito státy vykazuje z daných zemí Polsko (88,4 procenta), třetí pak Maďarsko (78,8 procenta).

Vklady v euru vykazují v ČR nejnižší podíl ze sledovaných zemí, a sice 6,7 procenta. V Chorvatsku jako jediné ze sledovaných zemí vykazují vklady v euru vyšší podíl na celkovém objemu depozit než vklady v domácí měně, tedy v kuně (viz graf níže).

Vyplývá to z pravidelné každoroční zprávy Evropské centrální banky k úloze eura v mezinárodním platebním styku. ECB letošní zprávu publikovala minulý měsíc.

Poměrně vysoký podíl vkladů v domácí měně v ČR vypovídá o vysoké míře důvěry, které obyvatelstvo ČR, a to jak jednotlivci, tak podniky, chová ke koruně jako měně, k tuzemskému bankovnímu systému a k České národní bance jako ústřednímu orgánu měnové politiky. Relativně nízký podíl vkladů v euru pak je jedním z faktorů pomáhajícím vysvětlit nepříliš silnou vůli Čechů a české politické reprezentace po přijetí jednotné evropské měny.

V Bulharsku, a zejména v Chorvatsku, které letos v červenci nakročily k přijetí eura vstupem do „předpokoje“ vstupu do eurozóny, mechanismu ERM2, je podíl vkladů v euru násobně vyšší než v ČR, ale také než v Polsku a částečně v Maďarsku.

V uplynulém desetiletí se podíl vkladů v domácí měně v ČR příliš nezměnil (viz graf níže). Na zmíněnou úroveň loňského prosince, 91,2 procenta, klesl z úrovně roku 2011 čítající 91,9 procenta. Pokles je tedy zanedbatelný. Podobný trend velmi mírného poklesu podílu vkladů v domácí měně vykazují také Polsko, Maďarsko a Rumunsko. V Chorvatsku došlo k poměrně dramatickému snížení podílu vkladů v kuně, a to z 90 v roce 2012 na 45 procent v prosinci 2019. Bulharsko se vymyká, neboť tam jako v jediné ze sledovaných zemí došlo k nárůstu podílu vkladů v domácí měně. Bulharská měna je dlouhodobě na euro zavěšena při fixovaném směnném kursu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře