#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Češi hodnotí ekonomickou úroveň ČR nejlépe od roku 1997, těží z toho hlavně hnutí ANO

13. února 2019

Hodnocení ekonomické úrovně České republiky je poměrně silně rozkolísané. Daleko stabilněji hodnotí Češi ekonomickou úroveň států, jako je na jedné straně Německo či Rakousko a na straně druhé pak Rumunsko a Bulharsko. Německo a Rakousko hodnotí Češi stabilně vysoce příznivě již roku 1997, značně nepříznivě pak celkem stabilně též soustavně od roku 1997 hodnotí obě dvě zmíněné balkánské země.

Silná rozkolísanost hodnocení ekonomické úrovně České republiky plyne z nejtěsnější přímé zkušenosti dotazovaných Čechů právě se situací ve vlasti, na jejíž ekonomickou situaci jsou ze své dennodenní zkušenosti přirozeně nejcitlivější.

Je nepochybně pozitivní jak to, že ekonomickou úroveň ČR hodnotí Češi nyní nejpříznivěji za posledních více než dvacet let, ale i to, že ekonomickou úroveň ČR hodnotí za celé období od roku 1997 zřetelně nejlépe v porovnání s hodnocením dalších zemí bývalého východního bloku, ať už jde o zbývající země Visegrádské skupiny, Rusko nebo zmíněné Rumunsko a Bulharsko. Za povšimnutí stojí například to, že v roce 2013 Češi hodnotili ekonomickou úroveň ČR přibližně stejně jako ekonomickou úroveň Ruska – poprvé od roku 1997. Dnes už hodnotí výrazně příznivěji opět ekonomickou situaci v ČR.

Citelné zlepšení v hodnocení ekonomické úrovně ČR souvisí s globální ekonomickým oživením, které nastalo po roce 2013. Řada Čechů si období ekonomické prosperity spojuje s působením hnutí ANO ve vládě, ač faktická souvislost mezi účastí hnutí ANO ve vládě a globální ekonomickou konjunkturou pochopitelně žádná není.

Za stabilními poměrně vysokými volebními preferencemi hnutí ANO, které se na vládě podílí od začátku ekonomicky přelomového roku 2014, v uplynulých letech stojí z podstatné části právě popsaná ekonomická konjunktura globální i díky tomu také české ekonomiky a související historicky bezprecedentní spojenost obyvatelstva ČR s ekonomickou úrovní Česka.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře