#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Ceny stavebních prací zdražují nejvíce od roku 2008

17. září 2018

Ceny stavebních prací v letošním roce meziročně stoupají nejvýrazněji od roku 2008. 
Průmyslové ceny rostou nejvýrazněji od roku 2012.
V zemědělských cenách se zatím letošní horší úroda neprojevuje.

Ceny průmyslových výrobců v srpnu citelně vzrostly, podobně jako v červenci. V meziročním vyjádření se zvýšily o 3,3 procenta. Rostly tedy jen nepatrně pomaleji než v červenci, kdy jejich vzestup (o 3,4 procenta) byl nejvýraznější za celé období od února 2012, tedy za takřka šest a půl roku. Na růstu se v srpnu – opět, podobně jako v červenci – podílely všechny hlavní průmyslové segmenty. V těžebním segmentu rostly průmyslníkům ceny nejvýrazněji dokonce od listopadu 2008, tedy za uplynulých bezmála deset let. V meziročním vyjádření poprvé od té doby překonal jejich vzestup úroveň deseti procent. Ve zpracovatelském segmentu průmyslu stoupaly v srpnu ceny jen nepatrně pomaleji než v červenci, a sice o 3,2 procenta. V energetickém segmentu průmyslu pak ceny rostly tempem 2,6 procenta, tedy nejvýrazněji od konce roku 2013. V růstu cen průmyslových výrobců se zrcadlí zejména celosvětový růst cen energií a surovin, ať už jde o ropu, uhlí nebo elektřinu. Pochopitelně růst cen reflektuje také napjatou situaci na tuzemském trhu práce a z ní plynoucí svižný růst mezd. Růst cen průmyslových výrobců v řadě případů předznamenává růst spotřebitelské inflace. Například růst cen elektřiny domácnosti ještě teprve naplno pocítí počínaje příštím rokem. Je tedy patrné, že inflační tlaky v průmyslu sílí a nadále budou citelnější, než nač jsme byli v uplynulých letech zvyklí. V letošním roce by už ale neměly zásadněji překvapit. Česká národní banka tedy zvýší letos svoji základní úrokovou nejvýše dvakrát, přičemž zářijový růst sazby je prakticky jistý.

Ceny stavebních prací v srpnu dále zrychlily své meziroční růstové tempo. V průměru v letošním roce meziročně stoupají nejvýrazněji od roku 2008. Tehdy rostly za celý rok o 4,5 procenta, letos zatím o 2,8 procenta. Ve zbývajících měsících roku však tento celoroční růst zesílí. Stavební práce zdražují podobně jako cenx v průmyslu kvůli růstu mezd a růstu cen energií. Nezanedbatelnou roli hraje také nedostatek některých stavebních materiálů a z něho plynoucí tlak na růst cen.

V oblasti zemědělské výroby došlo v srpnu k nižšímu meziročnímu poklesu, než jaký byl vykázán červenci, a sice o 2,1 procenta. Důvodem je z podstatné části poměrně vysoká srovnávací základna loňského roku, kdy cen zemědělských výrobců v letních měsících kulminovaly a vykazovaly dvojciferný meziroční nárůst. Zatím se tedy v cenách zemědělských výrobců neprojevuje letošní suché a teplé počasí a horší úroda brambor nebo obilovin, jako je pšenice nebo ječmen. Růst cen těchto surovin se však projeví už v podzimních měsících, od kdy lze postupně čekat zdražení například pečiva. Ani to však nebude pro Českou národní banku důvodem k přehodnocení své měnové politiky. Platí tedy náš výše uvedený předpoklad, že Česká národní banka zvýší letos svoji základní úrokovou nejvýše dvakrát.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře