#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Castrova pomsta

2. června 2016

Následky jedné kubánské imigrační vlny do Spojených států

Letos tomu bude 35 let od doby, kdy si MIAMI PROŽILO SVÉ NEJKRVAVĚJŠÍ LÉTO.
A s ním i Florida. Rok 1981 se totiž do jejích statistik zapsal temně: 1522 vražd, které se tam odehrály, představuje nepřekonaný smutný rekord.

MIAMI SE PROMĚNILO v „hlavní město vražd“ i celosvětově.
„V letech 1980 a 1981 vykazovalo nejvyšší počet vražd na obyvatele na celém světě,“ stojí v bilancujícím článku deníku New York Times z roku 1987. Ve městě byly jeden čas márnice tak plné, že si koroner musel k uskladnění mrtvol pronajmout mrazicí vůz. Časopis Time referoval o Floridě coby „ztraceném ráji“. A ne náhodou se snad nejproslulejší krimiseriál 80. let jmenuje Miami Vice.
Pokud to tak kubánský vůdce Fidel Castro opravdu plánoval, může si gratulovat. V dubnu 1980 totiž vydal výnos, na jehož základě mohli Kubánci ostrov svobody opustit. Možnosti do září téhož roku využilo na 125 tisíc z nich.
Z přístavu Mariel – proto se jim říká marielitos – vyplouvali právě do Miami. Kam jinam. „V jediném roce se do města dostalo 10 tisíc nových zabijáků a zlodějů,“ citují New York Times ve zmíněném článku policejního poručíka z miamského oddělení vražd.
Ti z marielitos, kteří měli čistší úmysly, nacházeli v Miami zaměstnání zpravidla v pozicích s nižší kvalifi kací. Žádný div. Asi 60 procent z nich nemělo maturitu.
Harvardský ekonom George Borjas v loňské studii odhaduje, že následkem imigrační vlny z roku 1980 klesly v Miami mezi lety 1979 až 1985 mzdy lidí s nedokončeným středoškolským vzděláním – pochopitelně včetně původního miamského obyvatelstva – téměř o třetinu.
A jak si stojí potomci marielitos dnes? Zřejmě to nebude žádná sláva. Ekonomové Umut Özek a David Figlo totiž v letošní studii přicházejí s poměrně alarmujícím obecným závěrem: první generace hispánských přistěhovalců na Floridu dosahuje lepších studijních výsledků než generace druhá. A generace druhá zase lepších výsledků než generace třetí…
To, co platí pro Floridu, nemusí pochopitelně ve stejné míře platit pro jiné přistěhovalecké destinace. Nicméně i řada jiných studií poukazuje na to, že ráz imigrace se v posledních desetiletích změnil.
Třeba zmíněný Borjas dokládá, že ekonomická přínosnost imigrace do USA – tedy ekonomická přínosnost prvních generací přistěhovalců – od poloviny 20. století setrvale klesá. Snižuje se například vzdělanostní úroveň imigrantů.
Přistěhovalci se také stále hůře a hůře začleňují a pomaleji si osvojují jazyk hostitelské země. Obecný pohled na i migraci tak musí být věcí míry (a zhodnocení rázu každé konkrétní migrační vlny), nikoli věcí principu.

Vyšlo v Reflexu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře