#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Bílý plášť, černá díra

31. října 2013

České zdravotnictví stojí před zásadním dilematem Nemocnice a lékaři bubnují na poplach. Dochází prý peníze na léčbu. Ústavní soud jim dává za pravdu a spornou úhradovou vyhlášku ruší, i když s účinností až od konce příštího roku. Jedna bitva v táhlé válce o podobu tuzemského zdravotnictví končí. Další jej čekají. Zatímco tuto bitvu zahájil dnes již bývalý ministr Heger, jehož úřad má danou vyhlášku na svědomí, následující bude bojovat vláda budoucí. Ta patrně bude muset řešit zásadní dilema: nechat hradit zdravotní péči plně ze státního rozpočtu, či vyjít vstříc liberalizovanému systému, v němž stěžejní roli hraje tržní pojištění?
Problém českého zdravotnictví netkví v tom, že by se mu dostávalo žalostně málo peněz, nýbrž v žalostně neefektivním nakládání s nimi. Podstatou tohoto problému je fakt, že zdravotní pojištění není ve skutečnosti pojištěním, nýbrž daní, jež je dána zákonně. Prostředky získané z této daně stát následně přerozděluje mezi pojišťovny. Ty tudíž nejsou pojišťovnami v pravém smyslu slova, ale jen „vehikly“, které dojem tržního fungování navozují, avšak zdaleka mu nedostávají. Jejich pevné přisátí na erár v důsledku vytváří obří černou díru, jíž mizí závratné finanční sumy.
Řešení je nasnadě: učinit z „pojištění“ skutečné pojištění a z „pojišťoven“ opravdové, v souladu s tržním principem fungující, pojišťovny. Jejich klient si bude sám volit, které výdaje si pojistí a které ne, zatímco pojišťovny budou výši pojistného rozvrstvovat dle rizikovosti klienta, tedy kromě jiného i podle jeho přístupu k prevenci. Ušetří ten, kdo se o své zdraví stará, a pojišťovny budou hradit finančně nedostupnou léčbu místo banalit. Než takového řešení dojdeme, je však zjevně třeba svést ještě celou řadu bitev.

Vyšlo v Lidových novinách.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře