#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Behaviorální ekonom George Loewenstein vyvrací některé závěry svého praděda Sigmunda Freuda

26. listopadu 2014

Americký profesor ekonomie a psychologie George Loewenstein (59) je pravnukem zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. K práci svého předka se ale staví spíše kriticky. Na rozdíl od Freuda tvrdí, že emocionální odezvy člověka lze předpovídat. Loewenstein, který je jedním z proponentů takzvané behaviorální ekonomie, zapracovává psychologické pohledy na fungování člověka do ekonomických teorií.

Poslechněte si, co Lukáš Kovanda říká o Georgeovi Loewensteinovi

Loewenstein je považován za jednoho ze zakladatelů behaviorální ekonomie, tedy oboru, který se snaží ekonomické rozhodování lidí vysvětlovat pomocí propojení s psychologií. Kromě toho se také specializuje také na takzvanou neuroekonomii – tedy na využití nejnovějších závěrů z oblasti výzkumu mozku při sestavování ekonomických modelů.

V současnosti ekonom Loewenstein přednáší na Carnegie Mellon University v americkém Pittsburghu. V seriálu Studia Zet hovořil o práci tohoto amerického akademika hlavní ekonom finanční skupiny Roklen a pedagog na VŠE v Praze, Lukáš Kovanda.

Pane Kovando, příbuzenský vztah se Sigmundem Freudem by mohl George Lowensteina předurčovat ke studiu psychologie. Proč si ale nejprve vybral ekonomii?

Udělal to trochu vzdorovitě, chtěl se vymanit ze psychologické minulosti své rodiny. Vzpurně si vybral naprosto jiný obor. Bylo to v 70. letech a ekonomie v té době byla velmi exaktní, nicméně tato podoba ekonomie ho nenaplňovala, takže si přibral ještě kurzy psychologie a takto se vrátil zpět ke svým rodinným kořenům.

Jak George Loewnstein vnímá učení svého praděda Sigmunda Freuda?

Je k němu dost kritický. Říká, že jeho praděd měl emoce za složitý jev, který je v podstatě nepředpověditelný. Loewenstein tvrdí opak a to, že emoce jsou předpověditelnější než naše rozumové uvažování. V tomto ohledu navrhuje i přeměnu nahlížení člověka z pohledu ekonomických modelů.

Odvysíláno na rádiu Zet.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře