#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Agentura Standard & Poor’s potvrdila České republice rating úvěruschopnosti i příslušný výhled

2. listopadu 2020
Jde o potvrzení, že Česko dosavadní koronavirovou krizi zvládá z ekonomického hlediska dobře.

Ratingová agentura Standard & Poor’s Global Ratings České republice potvrdila stávající hodnocení její úvěruschopnosti. Česko tak nadále zůstává v rámci zemí bývalého sovětského bloku zemí s celkově nejlepším ratingem, vezmeme-li v potaz hodnocení nejen Standard & Poor’s Global Ratings, ala také zbývajících dvou světově významných ratingových agentur, a sice Moody’s a Fitch.

Standard & Poor’s Global Ratings ve svém nejnovějším ratingovém hodnocení týkajícím se dluhové bonity České republiky, jak v cizí, tak domácí měně, nejen potvrdila stávající rating, ale výhled ponechala na hodnocení „stabilní“. Rozhodnutí je přitom datováno ke dni 30. října 2020 a agentura bere explicitně v potaz fakt, že tempo šíření nákazy onemocněním COVID-19 bylo právě během podzimu v ČR jedno z nejvyšších v rámci ekonomicky vyspělých zemí celého světa a že si vyžádalo další, „podzimní“ karanténní uzavírku části ekonomiky.

Dopad pandemie na tuzemskou ekonomiku a její veřejné finance bude podle agentury tíživý. Agentura předpokládá, že česká ekonomika se letos propadne o 8,6 procenta, což je zhruba v souladu s nejnovějším konsensem tuzemským analytiků. Citelný propad ekonomiky, který si podle agentury vyžádá rozpočtový schodek čítající sedm procent hrubého domácího produktu, však může ČR překonat bez zhoršení výhledu v hodnocení své úvěruschopnosti, signalizuje agentura. A tím pádem tedy i bez zhoršení ratingu.

A to zejména díky tomu, že Česku se po několik let předcházejících pandemii ekonomicky dařilo a vykazovalo robustní a vyvážený ekonomický růst. „Polštářem“ pro pandemické časy jsou podle agentury také vysoké devizové rezervy ČR, akumulované zejména během intervenčního režimu České národní banky v letech 2013 až 2017, a nízká úroveň veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. Česko je podle nejnovějších dat Eurostatu, platných k polovině letošního roku, pátou nejméně zadluženou zemí EU. Nárůst jeho zadlužení v prvním letošním pololetí byl v rámci EU podprůměrný.

Potvrzení ratingu i výhledu české úvěruschopnosti ze strany jedné z nejrenomovanějších ratingových agentur světa je pro Českou republiku a její veřejné finance nepochybně příznivou zprávou, která potvrzuje minimálně to, že Česko v rámci boje s ekonomickými dopady koronavirové pandemie nijak nevybočilo ze standardu běžného v jiných ekonomicky vyspělých zemích. Je ale zřejmé, že ČR musí po odeznění pandemie co možná nejrychleji přistoupit ke konsolidaci svých veřejných financí, neboť jinak nepochybně může hrozit zhoršení nejen výhledu, ale také samotného ratingu alespoň ze strany některé či některých ze světově významných ratingových agentur.

Zbylé dvě zmíněné ratingové agentury, Moody’s a Fitch, budou úvěruschopnost ČR znovu posuzovat pravděpodobně v příštím roce.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře