#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Žárlíte na kolegy, co berou více? Chováte se jako ženská

31. března 2008

Platy nejvyšších šéfů velkých amerických firem snadno vyvolají závist. Dráždí zejména tím, že je vrcholní manažeři dostanou i tehdy, přivedou-li firmu na pokraj zkázy nebo rovnou ke krachu (Jimmy Cayne, v lednu odvolaný šéf Bear Stearns, kupoval přesně v době březnového krachu firmy, jejž přivodil, apartmán v newyorském hotelu Plaza za 26 milionů dolarů). Kde jsou pak poučky, že platy rostou díky vzestupu cen akcií?

Ekonomové mají obvykle za to, že vysoká mzdová nerovnost na pracovišti vede k poklesu spokojenosti většiny pracovníků, kteří žárlí na (nej)lépe ohodnocené kolegy. Zaměstnavatelům je tak doporučováno, aby bedlivě střežili rozevírání platových nůžek, a musejí-li zvýšit mzdy jedněm (proto, že na trhu práce je jich nedostatek), nechť platy „dorovnají“ i druhým.

Tým badatelů z ekonomických škol v Paříži a Aarhusu dospěl ve studii z loňského září k odlišným závěrům. Mzdová nerovnost je prospěšná; spokojenost v zaměstnání roste nejen s růstem mzdy pracovníka, leč též se vzestupem mzdové hladiny na daném pracovišti, v dané firmě.

Každý zaměstnanec se porovnává s ostatními v rámci referenční skupiny a touží si v jejím rámci upevnit postavení, status, tak, aby skupině platově vévodil (pokud má pocit, že do jeho referenční skupiny spadá třeba i Cayne, bude patrně trvale frustrován). Na druhou stranu ale vnímá vysoké platy jiných pracovníků v referenční skupině, jichž nedosahuje, jako signál, že i jeho plat má dobré vyhlídky na další růst.

To, že je pro zaměstnance důležitější signál (očekávání budoucích mezd) než status (současné platové postavení v referenční skupině), tedy když zdrženlivé setrvání „nad věcí“ a racionální kalkulace budoucího možného platu upozadí krátkodechou závist i žárlivost, že neberu tolik jako kolegové, označují badatelé jako Hirschmanův efekt.

Data získaná v Dánsku v letech 1994 až 2001 tento efekt potvrzují, přičemž jako referenční skupinu berou pouze kolegy na pracovišti (nikoli zaměstnance z jiných firem). Hirschmanův efekt je silnější u mužů (mají vyšší šance na povýšení, vzájemně na sebe žárlí méně než ženy a trpí přehnanou důvěrou ve vlastní možnosti) a v soukromém sektoru (žádné tabulkové platy). Mzdová nerovnost může fungovat jako dobrý motivátor, Cayne se má jak obhájit – a v klidu v novém apartmánu trénovat na turnaje v bridži, jejž tak miluje.

Týden, 25.3.2008, aktualizováno

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře