#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Výhra mění lidi

7. května 2012

POP – EKONOMIE

Po třicítce je mládí fuč, míní jedni. Mívají na mysli s mládím spjatou bezstarostnost, tvárnost charakteru. Naopak, to po třicítce život teprve začíná, soudí druzí. Doplní často i to, že člověk se třemi křížky na krku již ví, co chce. Vždyť iluze mládí jsou ty tam a s nimi i nestálost charakteru. Jak první, tak druzí se tedy shodnou, že tvárnost charakteru s časem slábne – starého psa novým kouskům nenaučíš. S tímto pohledem se ztotožňují i mnozí vědci.
Charakterové vlastnosti do značné míry určují naše šance na pracovním trhu a výši výdělků. Například lidé se sklony k úzkostem a depresím musí v průměru počítat se slabšími vyhlídkami a pochopitelně i nižšími výdělky. Kruciální otázka tedy zní: je charakter opravdu jednou pro vždy dán dosažením třicátého roku?
Loňská studie týmu ekonoma Nattavudha Powdthaveeho, jenž působí na univerzitě v Singapuru, zjistila, možná překvapivě, že charakter je tvárný i po třicítce. Autoři to prokázali na vzorku britské populace, jenž sestával z výherců v loterii (vyšli totiž z předpokladu, že charakter zřejmě mění nějaká zásadnější životní událost, mezi něž výhra může patřit). Nešlo přitom o výherce mimořádně závratných sum, maximální výhra činila v přepočtu něco přes pět milionů korun. Shledali, že i taková výhra docela zásadně mění charakter člověka, a to i ve věku, jejž rozhodně nelze označit za mladý. Tak například zvyšuje svědomitost; výhercům je vlastní lepší sebedisciplína.
Výhra ovšem také způsobí posílení extraverze šťastlivců (čím větší výhra, tím větší efekt, zakřiknutý introvert se s opravdu velkou výhrou změní ve lva salonů). Výherci jsou rovněž přívětivější k ostatním a méně neurotičtí, než byli před výhrou. To jsou všechno změny, které kvitují zaměstnavatelé, a výhra v loterii tak může být spouštěčem, jenž v člověku probudí vlastnosti, které jej dovedou k vyšším příjmům (mzdám) i dlouhodobě.

Vyšlo v Profitu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře