#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Vládě se daří vybírat daně a příjmy z Evropské unie narůstají

3. dubna 2018

Komentář k březnovému plnění státního rozpočtu:

Vládě se v letošním roce zatím daří udržovat hospodaření státního rozpočtu v lepším stavu než v loňském roce. Potvrzují to data za březnové plnění státního rozpočtu. V období od roku 1993 dosáhla vláda pouze třikrát lepšího březnového výsledku než letos, a sice v letech 2014 až 2016. Příznivější výsledek v porovnání s prvními dvěma měsíci loňského roku plyne zejména ze dvou pozitivních faktorů. Jsou jimi meziroční zlepšení čerpání prostředků z fondů EU a současně zlepšení mechanismů daňového výběru. Zlepšení daňového výběru má na svědomí v prvé řadě zavedení elektronické evidence tržeb, i když podstatná část navýšení v daňovém inkasu je důsledkem obecné ekonomické prosperity a neutuchajícího růstu ekonomické aktivity. Jediným zásadním neduhem vládního hospodaření v letošním roce tak již „tradičně“ zůstává mdlá investiční činnost. Nicméně v nadcházejících měsících letošního roku lze v oblasti vládních investic očekávat zlepšení, které bude kromě jiného souviset s nutností rychlejšího čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Právě na objemu vládních investic bude nakonec do značné míry záviset to, zda Česká republika letos vykáže schodek v plánované výši 50 miliard korun. Pokud bude objem vládních investic poměrně nízký, bude výsledek hospodaření české vlády lepší, než co je rozpočtováno.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře