#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Vládě se daří navyšovat investice, veřejné rozpočty i tak letos skončí v plusu

1. listopadu 2018

Vláda ke konci října vykázala přebytek rozpočtu ve výši 5,7 miliardy korun. Jedná se o nejhorší výsledek říjnového plnění rozpočtu od roku 2015. To však nic nemění na tom, že z dlouhodobé perspektivy jde stále o nadprůměrně dobrý výsledek říjnového plnění. Od roku 1994 státní kasa vykázala v říjnu přebytek v deseti letech, zatímco ve zbylých patnácti letech vykazovala schodek.

I když je letošní přebytek meziročně o takřka 21 miliard korun nižší, nelze tento samotný fakt nahlížet negativně. Je třeba vzít v potaz, že investiční výdaje meziročně narostly o 28 miliard korun. Pokud by tedy tento nárůst investic realizován nebyl, bylo by letošní říjnové plnění lepší než to loňské.

Vedle nárůstu investic je dalším pozitivem hospodaření státního rozpočtu pokračující citelný meziroční nárůst daňového inkasa, zejména pak inkasa DPH. Ten svědčí primárně o dobré kondici české ekonomiky a související vysoké míře ekonomické aktivity. Sekundárně se pak příznivě projevují opatření zaváděná za účelem zlepšení mechanismů daňového výběru, jako je kontrolní hlášení nebo také elektronická evidence tržeb.

Za současných příznivých makroekonomických podmínek není dosazování přebytkového nebo jen mírně záporného plnění žádným velkým uměním. „Lámat chleba“ se bude při dalším ekonomickém útlumu. V letošním roce skončí státní rozpočet ve schodku zhruba deseti miliard korun. Veřejné rozpočty, zahrnující vedle hospodaření vlády například i hospodaření krajů a obcí, ale ve svém souhrnu skončí naopak v přebytku.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře