#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Velmi efektivní Vánoce

21. prosince 2009

Tak jako rádia v čase adventu vytahují rok co rok několik stále stejných vánočních hitů, jež pak omílají, seč jim éter stačí, tak i ekonomická média po celém světě dávají k dobru vánoční vědecké studie. Respektive vánoční vědeckou studii – konkrétně tu od amerického ekonoma Joea Waldfogela, již lze poněkud krkolomně přeložit jako „Umrtvená ztráta Vánoc“ (Deadweight Loss of Christmas). Přestože jde o letitou studii vyšla v roce 1993 -, každý rok před Vánocemi se najdou tací, kteří jí nově „objeví“ a zpraví o ní svět. „Vánoce jsou orgiemi v ničení hodnot,“ mohli jsme se dočíst například letos.
Waldfogel tvrdí, že vánoční obdarovávání je ekonomicky neefektivní, jelikož darující nezná vždy přesně přání a tužby obdarovávaného. Peníze vydané v souhrnu za dárky tedy, odhlédneme-li od duševní potěchy, nepřinášejí tak vysoký užitek, jaký by ideálně mohly – pokud by každý nakupoval sám pro sebe (nebo pokud by se pod stromeček pokládaly jen a jen obálkys penězi). Ve své nové knize Scroogenomics, v níž šestnáct let starou studii revidoval, odhaduje umrtvenou ztrátu Vánoc na 18 procent celkové částky vydané ten který rok za dary.
Waldfogel se však dočkal kritiky i z řad kolegů ekonomů. Sara Solnicková a David Hemenway napsali v roce 1998 analýzu, v níž naopak vánoční obdarovávání obhajují a to i z čistě ekonomického hlediska. Říkají, že obdarovávaní si naopak cení prezentů více, než by měli. Slovy ekonomů, užitek z darů je vyšší, než by odpovídalo penězům za ně vydaným: průměrný příjemce daru si jej prý cení na 214 procent jeho ceny.
Oba ekonomové to vysvětlují tím, že obdarovávaný oceňuje snahu darujícího trefit se do nevyřčených přání a tužeb. Položit pod stromeček obálku je sice praktické, ale až příliš jednoduché – dar v podobě peněz neuvolní tolik pozitivní energie jako „dárek od srdce“. A i dar, který po rozbalení odsoudíme coby nepotřebný, se časem může ukázat jako skvělá trefa nikdy bychom si ho nekoupili, a právě proto nám ho musel koupit někdo jiný, aby nám otevřel oči. To se s penězi nestane. A navíc to napětí spjaté s rozbalováním!
Šťastné a veselé!

Vyšlo v Týdnu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře