#Lukáš Kovanda, Ph. D.

V Česku se letos hodně umíralo, počet obyvatel tak narůstá nejpomaleji za osm let

13. září 2021
Jen díky z důvodu obnovené imigrace ze zahraničí.

V Česku letos od ledna do června přibylo jen zhruba 1200 obyvatel. Důvodem je zejména vysoký počet zemřelých.

V prvním pololetí totiž zemřelo v ČR o přibližně 21 300 více lidí, než kolik se jich živě narodilo. Loni v prvním pololetí činil tento takzvaný úbytek přirozenou měnou pouze 2600 lidí. O to, že počet obyvatel ČR se rozšířil, se postarali přistěhovalci ze zahraničí. Počet imigrantů totiž převýšil počet vystěhovalých do zahraničí o přibližně 22 500. Tudíž byl dostatečně vysoký, aby se celkový počet obyvatel ČR zvýšil, byť jen poměrně nepatrně, totiž nejméně výrazně od roku 2014.

Převis počtu přistěhovalců ze zahraničí nad vystěhovalými do zahraničí byl zhruba 2,5krát vyšší než v prvním pololetí roku 2020, kdy byl přeshraniční pohyb omezen kvůli propuknuvší pandemii.

Zvláště vysoký byl počet zemřelých v březnu, kdy vrcholila letošní fáze pandemie. V březnu zemřelo meziročně o 64 procent více lidí. Poté se situace začala uklidňovat. V červnu tak už počet zemřelých meziročně dokonce klesal.

Dnešní data ČSÚ k pohybu obyvatelstva prokazují, že pandemie si v ČR vybrala zvláště krutou daň v podobě poměrně vysokého nadprůměrného počtu zemřelých, a to i v mezinárodním srovnání. Před výraznějším propadem počtu obyvatel ČR tak zemi zachránila akorát opětovně navýšená imigrace za zahraničí.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře