#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Ústavní soud zamítl stížnost poslanců ANO

24. ledna 2024
Ústavní soud zamítl stížnost poslanců ANO, loňské snížení mimořádné valorizace penzí platí beze zbytku. Verdikt soudu přivítají ratingové agentury, nelze jej však přeceňovat – stav tuzemských veřejných financí zásadněji nezlepší.

Ústavní soud dnes zamítl stížnost poslanců opozičního hnutí ANO ohledně ponížení loňské mimořádné valorizace důchodů. Tím pádem definitivně stvrdil, že důchodci si loni z hlediska vývoje svých reálných příjmů pohoršili nejvýrazněji za posledních více než deset let. Ponížení mimořádné valorizace totiž znamená, že loňský růst průměrné penze zaostal za růstem hladiny spotřebitelských cen, jemuž čelí průměrný starobní důchodce. Navýšení penzí přitom zaostalo za růstem cen, jemuž důchodci čelí, nejvýrazněji od roku 2012.

Vládě tím bezpochyby „spadl kámen ze srdce“, neboť při jiném rozhodnutí Ústavního soudu by hrozilo, že kabinet fakticky překročí zákonný schodek státního rozpočtu, schválený pro loňský rok ve výši 295 miliard korun. Státní rozpočet loni hospodařil s deficitem necelých 289 miliard korun. Stát ovšem na penzích díky ponížení valorizace ušetřil takřka dvacet miliard korun. Pokud by k této úspoře nedošlo, stát by tak zákonně povolený schodek překročil o zhruba třináct miliard korun. Muselo by tudíž dojít k novelizaci loni platného rozpočtového zákona.

Rozhodnutí soudu přivítají i mezinárodní ratingové agentury, neboť tím klesá dlouhodobá zátěž na veřejné finance. Pokud by dnes soud rozhodl jinak, veřejné finance by v příštích až dvaceti letech musely počítat s každoročně navýšenými výdaji v aktuální souhrnné výši odpovídající zhruba 400 miliardám korun. Při prostém rozpočtení této sumy na dvacet let je výsledkem suma průměrně přibližně 20 miliard korun ročně. I pokud by musela být vyplácena, pokud by tedy Ústavní stížnost přijal, neznamenalo by to zásadnější zhoršení stavu tuzemských veřejných financí, a samo o sobě zřejmě ani ratingu České republiky ne.

Nelze tedy tvrdit, že dnešní verdikt Ústavního soudu jakkoli výrazněji přispívá k dlouhodobému ozdravení tuzemských veřejných financí. Z hlediska veřejných financí i ratingových agentur je jistě příznivý, ovšem tento vliv nelze přeceňovat – ani krátkodobě, ani dlouhodobě.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře