#Lukáš Kovanda, Ph. D.

USA už zbankrotovaly

10. září 2012

Pop-ekonomie

Spojené státy se nacházejí ve stadiu bankrotu už dnes. Ve své letošní knize The Clash of Generations to uvádějí tamní prominentní ekonomové Laurence Kotlikoff a Scott Burns. Argumentují, že skutečný veřejný dluh vedoucí světové ekonomiky je o neuvěřitelných 200 bilionů dolarů (tedy o 200 000 miliard dolarů) vyšší než ten ofi ciálně deklarovaný. 211 místo 11 bilionů! Tak propastný rozdíl vyšel oběma ekonomům poté, co započetli i nejrůznější „neofi ciální“ druhy vládních výdajů, které americká administrativa nechává jaksi stranou, mimo vykazované účetnictví. Jde zejména o závazky vůči důchodcům. Právě současní američtí senioři, ač se to nezdá, jsou nesmírně mocnou a početnou zájmovou skupinou. Politici, hnáni snahou si ji naklonit, „učinili z obyčejné penze dlouhodobě a velmi štědře placené povolání,“ píší Kotlikoff s Burnsem. Na úkor dalších generací ovšem.
O 32 let dříve, v roce 1980, vyšla jiná publikace: Secret Incomes of the Soviet State Budget. Autor Igor Birman v ní dokumentoval, jak čachry s účetním vykazováním umožňují sovětským soudruhům před veřejností zastírat hluboké rozpočtové schodky rudého hospodářství. Ty ve spojení s potlačovanou inflací již tehdy ukazovaly na evidentní neudržitelnost sovětského ekonomického systému.
Črtat paralely mezi někdejším Sovětským svazem a dnešními Spojenými státy je jistě opovážlivé. Jenže ony v jistém smyslu vskutku existují. Vždyť zatímco soukromý sektor se v USA od roku 1950 rozrostl pětinásobně, ten veřejný třináctinásobně. Rozsah vládního sektoru v USA pochopitelně stále nestačí na objemnost toho sovětského z roku 1980, avšak trend jistého přibližování je patrný OE a varovný.
Kotlikoff a Burns také dodávají, že americké zadlužení je daleko závažnější než třeba to omílané řecké. A může být opravdu symptomem pádu velmoci stejně jako jeho účetní zastírání „na sovětský způsob“.

Vyšlo v Týdnu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře