#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Úrok na českém dluhu klesá nejníže za dva roky

13. července 2023
Díky balíčku i zvládnuté energetické krizi. Rozvrat veřejných financí se z pohledu mezinárodních investorů nekoná.

Cena českých vládních dluhopisů znatelně stoupá, což znamená, že úrok na nich klesá. To je příznivá zpráva pro Fialovu vládu, která si tak na mezinárodních trzích může půjčovat levněji, zaplatí méně za obsluhu státního dluhu a tím pádem ji zbude více peněz k umoření stávajícího dluhu, případně k uskutečnění dodatečných výdajů investičního nebo sociálního rázu.

Například rozdíl mezi úrokem tříletého dluhopisu vlády České republiky a tříletého dluhopisu vlády německé se nyní pohybuje těsně nad úrovní dvou procentních bodů, jak plyne z dat agentury Bloomberg (viz graf níže). Jedná se o nejnižší hodnotu tohoto rozdílu za poslední přibližně dva roky.

Dluhopisy německé vlády jsou tradičně považovány za velmi bezpečné a mají jen ta nejlepší ratingová hodnocení. Proto slouží jako jakési měřítko kvality. Čím menší je tedy rozdíl v úročení vládních dluhopisů dané země a vládních dluhopisů Německa, tím ochotněji mezinárodní investoři oné dané zemi půjčují – a tím méně nákladné pro ni zadlužování i obsluha dluhu jsou.

Rozdíl v úroku na českém a německém dluhu klesá nyní zejména ze čtyř důvodů. Zaprvé, Česku a obecně Evropské unii se daří zvládat energetickou krizi. S tím souvisí také to, že případná recese v Evropě nebude hluboká a zároveň to, že se postupně daří krotit inflaci. V neposlední řadě stojí za poklesem úroku na českém dluhu snaha Fialovy vlády alespoň základním způsobem ozdravit veřejné finance, a to konsolidačním balíčkem, jejž dnes projednávají poslanci.

Pokles úroku na českém dluhu je zároveň známkou toho, že české veřejné finance jsou stále v relativně příznivém stavu a že mezinárodní investoři věří, že se je podaří plně konsolidovat. Jde o další potvrzení toho, že české veřejné finance nikdy v žádném rozvratu nebyly a rozhodně jim nehrozil bankrot, ani „řecká cesta“, před níž varovali například někteří politici.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře