#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Tísnivá analogie

16. ledna 2012

Pop-ekonomie

Ze zhruba stovky světově význačných ekonomů, s nimiž autor Pop-ekonomie uskutečnil v posledních čtyřech krizových letech rozhovor, měl, zdá se zatím, jednu z nejpřesnějších předpovědí Bruce Greenwald, profesor financí z Kolumbijské univerzity. V létě 2008, na samém úsvitu světového hospodářského útlumu, uvedl, že očekává až patnáctiletou deflační krizi. Už v té době přitom někteří jeho kolegové varovali spíše před ničivou inflací, jiní si takovou délku ekonomických strastí, jakou věštil Greenwald, zase vůbec nepřipouštěli.
I proto je zajímavý jeho aktuální názor na stále neradostné ekonomické dění. Dospěl k němu společně s Josephem Stiglitzem, dalším slovutným ekonomem z Kolumbijské univerzity, když pohlédli zpět do 30. let: zatímco tehdejší velká hospodářská krize byla projevem nesnází spjatých s technologickou revolucí v zemědělství a nutností přechodu značné části pracovní síly do průmyslu, za dnešními obtížemi lze analogicky hledat náročnost přesunu pracovní síly vyspělých zemí z průmyslového sektoru do sféry služeb.
Kolaps bankovního systému, jenž doprovázel jak krizi 30. let, tak tu současnou, je důsledkem hlubších projevů. V 30. letech systém kolaboval, jelikož zemědělci, jimž kvůli rostoucí produktivitě v zemědělství klesly příjmy (vyšší produktivita umožněná technologickým rozvojem vedla k převisu nabídky nad poptávkou, což stlačilo ceny zemědělských produktů OE a tedy příjmy zemědělců), již nebyli s to dále svůj výpadek příjmů záplatovat dluhy u bank. Ty tak tváří v tvář hromadně nespláceným dluhům bankrotovaly. Dnes OE kdy je reálný příjem průměrné americké domácnosti pod úrovní roku 1997 OE se v podobné situaci ocitají zaměstnanci v průmyslu, jejichž příjmy se snižují jednak opět kvůli růstu produktivity a jednak kvůli odlivu pracovních příležitostí do lacinějších krajin, zejména asijských.
Situaci ve 30. letech vyřešila až válka, upozorňují oba ekonomové. Snad bude v tom ohledu jakákoli analogie lichá.

Vyšlo v Týdnu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře