#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Také ČNB se může „utnout“

15. března 2018

Loňský růst mezd, nejvyšší od roku 2003, bude pokračovat. Letos může dosáhnout sedmi procent. Zato produktivita práce vzroste jen asi o tři procenta, což prohloubí nerovnováhu ekonomiky. Slabší produktivita snižuje konkurenceschopnost. Firmy nutí kupovat stroje, které ji opět navýší.
Když mají ale konkurenceschopnost zajištěnou slabší korunou, do růstu produktivity investují méně. To byl případ nedávných intervencí ČNB. I dnes je koruna výrazně slabší, než by byla bez nich. Vývozci tak konkurují i pouhou lácí svých výrobků. Tuhle výhodu jim platí zbytek české ekonomiky.
ČNB dnes striktně popírá, že by intervence takový efekt měly. Tím však jakoby přehlíží výzkumy z řady zemí (Singapur, Norsko, Kanada či Tchaj-wan) za posledních zhruba 30 let. V těchto státech citelné zhodnocení měny průkazně předcházelo významnému růstu produktivity. Souvislost je zřejmá.
Ve světle závěrů daných studií lze opravdu jen těžko argumentovat tak jednostranně, jak činí ČNB – že umělé oslabování koruny růst tuzemské produktivity netlumí. Jistě, nikdo nechce nést spoluodpovědnost za to, že jsme stále montovnou, ani ČNB ne. Její jednostranný výklad mezinárodních studií však budí více pochyb, než kdyby s veřejností „hrála na rovinu“ a připustila alespoň to, že i mistr tesař se může utnout.

Vyšlo v Hospodářských novinách.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře