#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Světově významná ratingová agentura Fitch potvrzuje Česku rating

12. prosince 2021
Rizikem může být příliš nesourodá koalice Fialovy nastupující vlády, provizorium samo o sobě ne.

Světově významná ratingová agentura Fitch Ratings opět potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky na stupni AA-. Naposledy tak učinila koncem letošního června.

Agentura předpokládá, že nastupující vláda premiéra Petra Fialy přikročí k ozdravování veřejných financí a stabilizaci vývoje veřejného zadlužení. V této souvislosti je podle agentury pravděpodobné, že Česko vkročí do roku 2022 v režimu rozpočtového provizoria. Vyjednávání o podobě rozpočtu na příští rok může podle ní komplikovat fakt, že vládní koalice sestává z většího počtu stran, jež nemusí mít v oblasti veřejných financí shodný zájem.

Zásadně rozdílný zájem v oblasti veřejných financí dokládá například to, že jedna ze stran koalice, ODS, loni koncem roku podpořila takzvané zrušení superhrubé mzdy, tedy snížení daně ze mzdy, resp. daňový balíček, jehož bylo opatření součástí. Tato daňová reforma připraví podle agentury Fitch letos a v příštím roce české veřejné finance o zhruba 100 miliard korun, tudíž se jedná o významnou položku. Další stany nastupující vládní koalice přitom zrušení superhrubé mzdy nepodpořily.

Fitch předpokládá, že nastupující vláda by se nakonec pro léta 2022 a 2023 měla dohodnout na výraznějším snížení veřejných výdajů, včetně redukovaného navyšování platů státních zaměstnanců.

Redukované navyšování platů může ovšem vyvolat sociální tenze v době rapidní inflace, která v roce 2022 může být nejvýraznější od konce 90. let. Státní zaměstnanci jsou přitom z uplynulých let „zvyklí“ na poměrně razantní nárůst svých reálných výdělků, který je ostatně jednou z příčin nyní tak stoupající inflace. Těžko si tak budou zvykat naopak na snížení reálných výdělků, které se dostaví tehdy, když rapidní inflaci nebude navyšování platů ve státní sféře kompenzovat, což je pravděpodobný scénář příštího roku.

Rozpočtové schodky v poměru k hrubému domácímu produktu se tak i proto v příštích dvou letech podle agentury nepodaří snížit tak, aby již dále nevykazovaly úroveň vyšší, než je ta odpovídající střední hodnotě zemí, které Fitch celkově hodnotí srovnatelně jako ČR. Veřejný dluh v poměru k hrubému domácímu produktu však v ČR po celé období let 2022 až 2025 zůstane pod úrovní střední hodnoty zmíněné skupiny srovnatelně hodnocených zemí.

Poněkud překvapivě Fitch očekává pro příští rok inflaci v ČR pouze ve výší tří procent. To je o více než polovinu nižší odhad, než jaký předkládá ministerstvo financí, které počítá s průměrnou inflací v příštím roce 6,1 procenta. Česká národní banka vyhlíží také výrazně rychlejší tempo zdražování než Fitch, a sice na úrovni 5,6 procenta.

Česko ovšem i nadále vykazuje stejný stupeň spolehlivosti svého zadlužení jako Belgie, Spojené království nebo jako Estonsko, což je nejméně zadlužená země EU.

ČR tak v hodnocení tří světově významných ratingových agentur – vedle Fitch Ratings ještě Moody’s a Standard & Poor’s – zůstává nejlépe hodnocenou zemí ze všech států bývalého sovětského bloku. Zmíněné Estonsko totiž hůře než ČR hodnotí agentura Moody’s. Česko si svůj nynější rating od agentury Fitch Ratings udržuje od srpna 2018, kdy mu jej agentura zlepšila po více než deseti letech setrvalého hodnocení stupněm A+.

Agentura Fitch Ratings ve svém aktuálním hodnocení zachovává nejen stávající rating, ale také výhled. To znamená, že nepředpokládá v oblasti veřejných financí vývoj, který by mohl vést ke zhoršení ratingu. Výhled udržitelnosti českých veřejných financí, a tedy i úvěrové spolehlivosti, považuje za stabilizovaný.

Hodnocení zmíněných světově významných ratingových agentur bedlivě sledují investoři po celém světě. Zhoršení ratingu nebo i výhledu zpravidla vytváří tlak na růst úroku, za který si vláda dané země na mezinárodních trzích půjčuje. Vláda pak musí dávat více peněz právě na splátky úroků, takže ji méně zbývá na příslovečné školy, dálnice, nemocnice a železnice.

Zachování ratingu i výhledu ze strany agentury Fitch Ratings je tedy pro Českou republiku pozitivní zprávou, a to zvláště v této náročné době. Hodnocení agentury Fitch Ratings tak znamená, že agentura nevyhlíží „rozvrat veřejných financí“, před kterým někteří čeští ekonomové a politici varovali v souvislosti se schválením zmíněného daňového balíčku, zejména pak s takzvaným zrušením superhrubé mzdy.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře