#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Střelci na náhodu

28. května 2012

POP-EKONOMIE

Prý to byli hamižní a nenasytní finančníci, kteří OE zaslepeni mamonem OE způsobili finanční krizi. To by ovšem značilo, že dlouhá léta se drželi ještě jakž takž na uzdě a pak najednou OE v předkrizových letech OE se jali dát volný průchod své nevábné vlastnosti. Pravděpodobnější však bude, že se takto změnili nikoli lidé, nýbrž podmínky.
Lidé v sobě mají zlo i dobro, podstatné je, co jim dovolí systém.
Ekonom Björn-Christopher Witte z univerzity v Bamberku ve své nové studii prokazuje, jak značně jsou projevené vlastnosti lidí závislé na vlastnostech systému. Konkrétně se zaobírá systémem, v němž se pohybují právě finančníci, přesněji fondoví manažeři. Nassim Nicholas Taleb, jenž jako jeden z mála finanční krizi předpověděl, si ve své knize Fooled by Randomness všímá vysoké fluktuace právě fondových manažerů.
Konkurenční boj mezi nimi je lítý, a tak pokud v dostatečně krátkém časovém úseku neukážou, co umí, „jdou od válu“ OE to je příčina oné fluktuace. Tento zostřený konkurenční boj je ovšem vede k tomu, že nebetyčně riskují. Aby „přežili“, nic jiného jim ani nezbývá; je třeba velkých výnosů, aby obstáli. Jenže potenciálně velký výnos znamená i velké riziko. Některým to vyjde, jiní propadnou. Propadnou smolaři, ale i ti, co nebyli ochotni tolik riskovat. Jenže neochota riskovat mnohdy bývá projevem nadání a zkušenosti, nikoli strachu či neumětelství.
Jak dokládá Witte, v konečném důsledku tak v konkurenčním boji finančníků nevítězí nutně ti nejnadanější a nejzkušenější, ale prostě jen „střelci“, jimž přálo štěstí. Nebyli to lidé, ale systém, který se před krizí změnil: konkurence ve finančnictví zostřila natolik, že se stala společensky nepříhodnou, neboš v kompetitivním boji najednou nevítězila zkušenost, leč nevyzpytatelné štěstí. Jak moc nevyzpytatelné, to se ukázalo s příchodem krize, kdy opustilo značný počet těch do té doby náhodně vítězících „střelců“ bez rozvahy.

Vyšlo v Profitu.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře