#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Stát lidem, jejichž majetek zničilo tornádo, může pomoci nouzovou výplatou peněz, prominutím daní či dotací na opravu domu, jako při povodních 2013

25. června 2021
Stavební materiály ale citelně zdražily.
Tornádo nebývalé síly, jež včera zasáhlo několik obcí jižní Moravy, způsobilo ztráty na životech a četná zranění, také však rozsáhlé majetkové škody. Ty budou vyčíslovat i pojišťovny.

Dříve než se tak stane, potřebují postižení občané dotčeného území okamžitou pomoc. Příslušné úřady práce by měly už od dnešní sedmé hodiny ranní vyplácet okamžitou pomoc pro lidi v nouzi. Jedná se až o 58 tisíc korun na osobu. Přímo v zasaženém terénu by se měly pohybovat mobilní týmy, včetně sociálních pracovníků, které se budou snažit vyplatit hotovost i přímo na místě, po prokázání se občanským průkazem.

Stát může zasaženým občanům pomoci i jinak. Například v době povodní a záplav v červnu 2013 rozhodlo ministerstvo financí o prominutí daně z příjmu podnikatelům a firmám. Daň byla prominuta v částce odpovídající výši škody vzniklé v důsledku povodní na majetku sloužícímu k podnikání. Podobně lze nyní postupovat v případě tornáda, jež představuje jen jiný druh živelní pohromy, než je záplava či povodeň.

Ministerstvo pro místní rozvoj by zase mělo vypsat program dotační podpory bydlení pro občany zasažené tornádem. Cílem je zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění staveb bytového nebo rodinného domu, jeho části nebo zbytků stavby či stavební suti. Dotace se poskytuje obcím. Například při povodních v roce 2013 stát skrze obce poskytoval občanům, kteří přišli v jejich důsledku o bydlení, 150 tisíc korun na hlavu. Částka 30 tisíc korun na hlavu pak byla určena na opravu bytu. Částku 30 tisíc korun na opravu bytu pak stát v rámci dotací vydával i pro občany postižené sesuvy půdy v Jihomoravském kraji v září 2014.

V současnosti by tyto částky měly být jistě citelně vyšší, už jen kvůli dramatickému růstu cen stavebních materiálů, k němuž jen v posledních měsících dochází. Oproti roku 2013 ale také znatelně vzrostla cena práce, tedy mzdy. I to by měla výše dotace odrážet.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře