#Lukáš Kovanda, Ph. D.

Stanford vs. Středula

13. listopadu 2019

Předseda největších odborů v zemi Josef Středula tvrdí, že „česká ekonomika se desítky let držela na uměle nízkých mzdách“. Ekonom Edward Lazear ze Stanfordu ale ve své nově zveřejněné studii nic takového neprokazuje. Zkoumá v ní vztah vývoje produktivity a mezd v jednotlivých zemích OECD, včetně Česka. V období let 1997 až 2007 patřilo Česko společně s Litvou k zemím OECD, kde mzdy vzrostly vůbec nejvýrazněji. Mzdy v tradičních západních ekonomikách rostly vesměs pomaleji. Česko tedy ekonomicky nejvyspělejší země světa mzdově dohánělo, ačkoli zřejmě pomaleji, než si zejména počátkem 90. let mnozí vysnili.

O uvedeném období let 1997 až 2017 v zásadě platí, že v těch zemích OECD, v nichž výrazněji rostla produktivita, rostly výrazněji také mzdy. Lazearův výzkum zkrátka nedokládá nic v tom smyslu, že by u nás byly mzdy desítky let uměle snížené, jak tvrdí Středula. Naopak, mzdy v Česku spolehlivě narůstají se vzestupem produktivity.

Opět se potvrzuje, že stávající úroveň českých mezd, jež za mzdovou úrovní ekonomicky nejvyspělejších zemí světa stále znatelně zaostává, odráží samotnou strukturu české ekonomiky a její pozici v mezinárodních hodnototvorných řetězcích.

Studie společnosti Deloitte z minulého týdne přesvědčivě dokládá, že v těchto ohledech česká ekonomika stále vykazuje ráz takzvané montovny. Montovna znamená nízkou přidanou hodnotu, nízkou produktivitu, nízké marže, nízké mzdy. Dokud bude Česko montovnou, na německé mzdy můžeme zapomenout.

Vyšlo na ihned.cz.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.

Více o mně

Odebírejte ekonomické komentáře